You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تأثیر عصاره جلبک سبز(Ulva fasciata L.) روی شاخص‌های رشد و فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)
فاطمه مرادی، شهلا نجفی ، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات رویشی و تغییرات بیوشیمیایی خیار (Cucumis sativus L.) تحت شرایط تنش مس
رسول آذرمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های همیشه بهار (Calendula officinalis) تحت تأثیر رژیم آبیاری
ایمان قدیه زرین آبادی، جمشید رزمجو ، علیرضا ابدالی مشهدی، حسن کریم مجنی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر همزیستی اندوفیتی و محلول‌پاشی اسپرمیدین بر فلورسانس کلروفیل و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط تنش شوری
سیده‌حدیثه بهاری ساروی، احمد غلامی، همت‌اله پیردشتی ، مهدی برادران فیروزآبادی، حمیدرضا اصغری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه‌ پروفایل پروتئومیکس برگ دو ژنوتیپ چچم چند ساله (Lolium perenne) تحت تنش خشکی
فاطمه رئیسی وانانی، لیلا شبانی ، محمدرضا سبزعلیان، فریبا دهقانیان
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا و کود فسفر بر برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در خاک آلوده به آرسنیک
مدینه بیژنی، محمد رضا اصغری پور ، علی رضا سیروس مهر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر تجمع کادمیوم بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L. )
کیوان آقائی ، بهاره راه خسروانی، لیلا مغانلو، علی اکبر قطبی راوندی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی روند رشد و تغییرات فعالیت آنزیمی وآنتی اکسیدانی در بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های پرونوس در مقایسه با خود پایه ها تحت تنش شوری
علی ایمانی ، طاهر سقلی، محمد اسماعیل امیری، حامد رضایی، علی مومنپور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدان و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ کنجد تحت شرایط مختلف رطوبتی
مریم یوسف زاده نجف ابادی، پرویز احسان زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر ترکیبات محیط کشت بر رشد و تولید آزادیراختین در کشت سوسپانسیون سلولی چریش (Azadirachta indica)
رضا فرجامی نژاد، قاسمعلی گروسی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر تنش خشکی، تغذیه شیمیایی نیتروژن و تاریخ کاشت بر ویژگی‌های اگروفیزیولوژیک دو رقم ارزن
افسانه نعمت پور، حمید رضا عشقی زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی تاثیر لاکتات‌کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت کاهوی رقم "نیو رد فایر" تحت شرایط تنش کم‌آبی
آرزو خانی، طاهر برزگر ، زهرا قهرمانی، جعفر نیکبخت
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML نقش تنظیم کنندههای رشد، غلظت ساکارز و سرمادهی بر پرآوری، رفع رکود و تولید پداژک در دو رقم گلایول
اشکانه کلانتری، پریسا کوباز ، مجید رستمی، محمد فتحی قره بابا، نرگس مجتهدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر تنش خشکی و تعدیل کننده های تنش بر صفات بیوشیمیایی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
اسماعیل قلی نژاد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر تنش اسمزی و دمایی بر جذب عناصر غذایی ژنوتیپ های سیب زمینی در کشت درون شیشه ای
جابر پناهنده ، فرنوش جعفری، علیرضا مطلبی آذر، دکتر موسی ترابی گیگلو، بهرام دهدار مسجدلو
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر متیل‌جاسمونات بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه توت‌فرنگی رقم پاروس در شرایط تنش خشکی
سید مرتضی زاهدی ، مرجان السادات حسینی، فائزه محرمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی در گیاه گلرنگ تحت تنش خشکی
مریم چاوشی ، فرزانه نجفی، اعظم سلیمی، عبدالحمید انگجی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد گیاه پونه آبی (Mentha aquatica L.) تحت تنش سرب و کادمیم
رقیه حسن پور، فائزه زعفریان ، محمد رضوانی، بهی جلیلی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تاثیر تیمار کاراجینان بر افزایش مقاومت گیاه ریحان در برابر حمله گیاه انگل سِس مزرعه
فاطمه نصیبی ، عفت السادات احمدی موسوی، خسرو منوچهری کلانتری، محبوبه زارع
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انگور رقم‌های-"شاهانی" و‌"فخری" در دو مرحله مختلف رشدی
معصومه ملکی ، فاطمه نظری، موسی رسولی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر شوری ناشی از کلرید سدیم بر تغییرات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، آناتومی برگ، عملکرد و خصوصیات کیفی توده‌های مختلف خربزه
هاجر شفیعی، مریم حقیقی ، علی فرهادی، محمدحسین اهتمام
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر متقابل روی و مس بر تجمع عناصر، آنزیمهای آنتی اکسیدانی، رنگیزه های فتوسنتزی و مالون دی آلدئید در گیاه ریحان(Ocimum basilicum)
منیره رنجبر ، صدیقه سلجوقی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین‌بتائین و گاما آمینوبوتیریک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی
افسون رضایی، عزیزاله خیری ، محسن ثانی خانی، مسعود ارغوانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر تلقیح دوگانه میکروارگانیسم‌ها با بذر بر غلظت تنظیم کننده‌های رشد گیاه و عملکرد دانه جو تحت سطوح مختلف نیتروژن
حمیده خلج ، طاهره حسن ابادی، مریم دلفانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر محلول پاشی سالسیلیک اسید و جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی میوه نارنگی کینو
ابراهیم پیشوا، سمیه رستگار
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر محلول‌پاشی پوترسین بر زیست توده، محتوای نسبی آب برگ و میزان عناصر معدنی ریحان ((Ocimum basilicum L. cv. Genove تحت تنش شوری
سارا فرسرایی، لیلا مهدی زاده، محمد مقدم ، حسن ابراهیمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیرکائولین بر عملکرد، کارایی مصرف آب و پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نارنگی پیج تحت تنش رطوبتی
زینب رفیعی راد، احمد گلچین ، یحیی تاجور، جواد فتاحی مقدم
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی روی، بُر و مس بر شاخص‌های رشد و عملکرد کمی و کیفی ذرت شیرین
اعظم محمدی لیمایی، مجید مجیدیان ، غلامرضا محسن آبادی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر تنش سرما بر برخی صفات فیزیولوژیکی و سیستم‌های آنتی اکسیدانی بزرک(.Linum usitatissimum L) در مرحله گیاهچه‌ای
معظمه سلیمی، شهاب مداح حسینی ، آرمان آذری، علی اکبر محمدی میریک
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb