You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML پاسخ فیزیولوژیکی، آنتی‌اکسیدانی و عملکرد سه ژنوتیپ‌ رازیانه به استعمال خارجی پرولین در شرایط تنش رطوبتی
پرویز احسان زاده ، علی غلامی زالی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر نانوذرات نقره سنتز شده به روش زیستی بر رشد، شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه بادرنجبویه
اسیه شاه ولی بر، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر غلظت آهن بر میزان آهن و شاخص‌های کیفی برخی توده‌های اسفناج بومی ایران در کشت بدون خاک
حمیرا جمالپور بیرگانی، سید عبدالله افتخاری ، مختار حیدری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از ارقام انار تجاری ایرانی به تنش شوری
نصراله سوری، داود بخشی ، عبدالحسین رضایی‌نژاد، محمد فیضیان
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر محلول‌پاشی برگی اسید هیومیک بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی گیلاسی (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) تحت تنش کم‌آبیاری
شیلان اصلانی، طاهر برزگر ، جعفر نیکبخت
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML پاسخ ‌های مورفوفیزیولوژیک و سیستم آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana B.) به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش کادمیم
ندا سلیمی تملی، همت اله پیردشتی ، یاسر یعقوبیان، ولی اله قاسمی عمران
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی پاسخ‌های بیوشیمیایی و مورفوفیزولو‌ژیکی بنفشه (Viola× wittrockiana) به تنش خشکی و سرما
عطیه اورعی، علی تهرانی فر ، احمد نظامی، محمود شور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML پاسخ‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی تاتوره (Datura stramonium L.) به سمیت کادمیوم
زهره شیرخانی، عبدالکریم چهرگانی راد ، منصور غلامی، فریبا محسن زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر تراکم کاشت و آبیاری تکمیلی بر واکنش رنگیزه‌های گیاهی، آنتی‌اکسیدان‌های کاتالاز و آسکوربات‌پراکسیداز و عملکرد علوفه دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
مریم دلفانی، علی حاتمی ، سعید پورداد، زهرا طهماسبی، فرشید فتاح نیا، محمدرضا جهانسوز
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثرات شوری چشمه آب معدنی گراب بر عملکرد فتوسنتز، رشد و فیزیولوژی گندم (Triticum aestivum)
شکوفه حاجی هاشمی ، ام البنین جهان تیغ، فریبا نوعدوست
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر گلایسین بتائین بر افزایش تحمل به شوری در گیاه سالیکورنیا (Salicornia persica)
محسن آب شناس، محمدعلی اسماعیلی، ایوب حیدرزاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر اسیدهیومیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان بذر کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر سمیت نانو ذره اکسید مس
افسانه یارمحمدی، محمود خرمی وفا ، سعید جلالی هنرمند
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر نفتالین بر برخی ویژگیهای ریختی و فیزیولوژیک گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
بنفشه معماریان، مریم خوش سخن مظفر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی برهمکنش شوری و کود اوره بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد کمی و کیفی گل ختمی (Althaea afficinalis)
حسین مردانی، جمشید رزمجو ، حمیده غفاری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML پاسخ‌های فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی تاک‌های تیمار شده با پتاسیم در شرایط تنش شوری
روح الله کریمی ، بهروز محمدپرست، راضیه مینازاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر بیوچار پوست برنج و قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر غلظت برخی عناصر موجود در اندام هوایی و ریشه ذرت رشد یافته در خاک آلوده به روی
زهرا دیانت مهارلویی، مژگان سپهری ، جعفر یثربی، رضا قاسمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ذخایر ساقه و انتقال مجدد آن ها در برخی ارقام و لاین های جو تحت تنش خشکی انتهای فصل
راضیه سرآبادانی تفرش ، زهرا سادات شبر، مریم شهبازی، محمد رضا بی همتا، ماهرخ شربتخواری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و برخی آنتی‌اکسیدان‌ها تحت شرایط تنش خشکی در دو ژنوتیپ شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L.))
مرجان السادات حسینی، داود صمصام پور ، مرتضی ابراهیمی، مرتضی خان احمدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی امکان تولید پلی‌پلوئیدی و اثر آن بر محتوای فنلی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی زنیان جمعیت پاکستان
راحله اکبری، لیلا فهمیده ، بهمن فاضلی نسب
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تغییرات وزن‌تر، فنل و فلانوئید کل، درصد مهار رادیکال آزاد و فعالیت آنزیم فنیل-آلانین آمونیالیاز کالوس استویا (Stevia rebaudiana) تیمار شده با اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات
صبا صمدی، عظیم قاسم نژاد ، مهدی علیزاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر پرتو UV-A و UV-B بر تولید رزمارینیک اسید و کافئیک اسید در کشت کالوس نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)
سمیه جوکار، زیبا قسیمی حق ، حجت اله بداقی، معصومه مدرس
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر محلول‌پاشی پاکلوبوترازول و هیدروژن پراکسید بر رشد، کیفیت و عملکرد میوۀ خربزۀ توده خاتونی
زهرا قهرمانی ، سمانه محمدی، طاهر برزگر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر بازدارندگی رشد سایکوسل و یونیکونازول بر ویژگی‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی اطلسی (hybrida L. Petunia)
مهناز کریمی ، مریم احمدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم انگور
بهروز محمدپرست ، اعظم مؤیدی نژاد، قاسم حسینی سالکده، محمد علی نجاتیان، احسان محسنی فرد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML کاربرد همزمان باکتری Pseudomonas flourescens و دو گونه قارچ میکوریزا بر تحمل به کم‌آبیاری دانهال سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica G)
حامد عالی پور، علی نیکبخت ، نعمت الله اعتمادی، فرهاد رجالی، محسن سلیمانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تنوع و گروه‌بندی کلون‌های چای (Camellia sinensis L.) با تجزیه خوشه‌ای
مهدی رحیمی ، صنم صفائی چائی کار، کوروش فلکرو
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر EMS در ایجاد مقاومت و تجمع کادمیوم در کالوس درختچه زینتی طاووسی
مینا تقی زاده ، محبوبه گنجی دستجردی، علی خدیوی، منصور قربانپور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML پاسخ‌های آنتی اکسیدانی بافت‌های مختلف گیاه آلوروپوس لیتورالیس به تنش شوری
الهام یونسی ملردی، قربانعلی نعمت زاده، علی پاکدین پاریزی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحمل و حساسیت فیزیولوژیکی به تنش کم آبی در ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L)
مرتضی زاهدی ، محمد الحوشان، علی اکبر رامین، محمد رضا سبزعلیان
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر غلظت‌های مختلف آهن بر رشد و جذب عناصر توسط گیاه کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) تحت تنش شوری
صغری محمدی، احمد مهتدی ، محسن موحدی دهنوی
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb