You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML ارزیابی فیزیولوژیک پاسخ به شوری سه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare)، زنیان (Trachyspermum ammi) و انیسون (Pimpinella anisum) در شرایط گلدانی
جواد نوری پور سی سخت، پرویز احسان زاده *، محمد حسین اهتمام
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر پتانسیل‌های اسمزی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول و کلرید سدیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر سالیکورنیا (Salicornia sinus-persica Akhani spec. nov.Akhani)
طیبه عطایی نسب، حمیدرضا بلوچی *، علی مرادی، محسن موحدی دهنوی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی برخی ویژگی‌های رشدی، زیست‌شیمیایی و پس از برداشتی گل بریدنی رز رقم آوالانچ با کاربرد همزمان سدیم نیتروپروساید و پوترسین
رقیه عبدی، زهره جبارزاده *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر جیبرلیک اسید بر برخی صفات و شاخص‌های فلورسنس کلروفیل نشاء سیکلمن Cyclamen persicum Mill. در رژیم‌های نوری مختلف
بدری غلامیان دهکردی، سعید ریزی *، مسعود قاسمی قهساره
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر کاربرد همزمان اوره و نیتراپایرین بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط خاکورزی متفاوت
امین طاهریان فر، اسماعیل حدیدی ماسوله *، علی اسکندری، سعید سیف زاده، سعید صوفی زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه پاسخ‌های فیزیولوژیکی و مولکولی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به تنش خشکی و شوری با پتانسیل اسمزی برابر در کشت هیدروپونیک
محمدرضا دهقانی، مریم دهجی‌پور حیدرآبادی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی تأثیر سایکوسل و سالیسیلیک اسید برخصوصیات رشدی، فیزیولوژیک و عملکرد اسانس گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت شرایط تنش خشکی
اردوان بخشی گنجه، محمد مهدی رحیمی *، عبدالصمد کلیدری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت دانه سیاهدانه تحت سطوح مختلف آبیاری
مونا آروند، یوسف سهرابی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تشدید فعالیت آلدولاز و گلیکولیز به‌عنوان اثرات اولیه سیانید هیدروژن در طی شکستن خواب دانه‌های گردو (Juglans regia)
مریم مصطفی لو، حمیدرضا صادقی پور *، احمد عبدل زاده، مجید عظیم محسنی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی برخی از مکانیسم‌های دفاعی دو رقم لیلیوم دورگه ʿMerluzaʾ و ʿNashvilleʾ (Lilium longiflorum×asiatic) در برابر تنش خشکی
زینب بازیار، محمدرضا صالحی سلمی *، بابک پاکدامن سردرود، احمد زارع
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید، نانو‌اکسید روی و سدیم نیتروپروساید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و فعالیت آنزیمی بنفشه معطر در شرایط تنش کم‌آبی
حمیده باقری، داود هاشم‌آبادی *، بهمن پاسبان اسلام، شهرام صداقت‌حور، بهزاد کاویانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی کیفیت، کمیت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی مواد مؤثره اسانس دو گونه دارویی درمنه کپت داغی (Artemisia kopetdaghensis Krasch.) و درمنه سیبریایی (A. sieberi Besser)
پویا آروین، رعنا فیروزه *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر منابع مختلف آهن بر بهبود رشد و وضعیت کلروز برگی چنار (Platanus orientalis L.) به روش تزریق تنه در فضای سبز
علی نیکبخت *، ابوالفضل شیخان، قاسم اخبارفر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر نانو‌ذرات نقره بر شاخص‌های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) درشرایط کشت درون شیشه‌ای
طاهره میرزایی، خدیجه کیارستمی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر پرایمینگ و سن بذر بر جوانه‌زنی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و محتوای بیوشیمیایی گیاهچه کینوا
علی منصوری، حشمت امیدی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری
سدابه جهانبخش گده کهریز *، سیده یلدا رئیسی ساداتی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر تنش شوری بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم جو
لیلا فهمیده *، ایوب مزارعی، پریسا پهلوان، شهین مددی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML کاهش اثر شوری و سرب ریشه گیاهچه‌های سیر (Allium sativum) با بهبود دفاع اکسیدانتی توسط سلنیوم و سولفید هیدروژن
نساء قره‌باغلی، علی سپهری *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر پرایمینگ بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر فرسوده‌شده کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo) در شرایط تنش شوری
پریسا شیخ‌نواز جاهد، محمد صدقی *، رئوف سیدشریفی، امید سفالیان
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه ترکیبات اسانس، فنول و فلاونوئید گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.) در سه رویشگاه جنگلی زاگرس
وهب سهرابی موری، داوود آزادفر *، خدایار همتی، زهره سعیدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرآیند و کارکرد گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb