فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML مطالعه بازده و ترکیبات تشکیل دهنده‌ی اسانس در اندام‌های مختلف گل اروانه‌ اورامانی (Hymenocrater longiflorus Benth.) رویش‌یافته در رویشگاه طبیعی استان کردستان - پذیرفته شده در 1400/8/18
جلال خورشیدی*، علیرضا شایگان فر، فاطمه باباخانی
XML بررسی ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و محتوای اسانس گیاه دارویی برازمبل Proveskia abrotanoides Karel در سه رویشگاه طبیعی شهرستان رازو جرگلان - پذیرفته شده در 1400/9/2
پویا آروین*، رعنا فیروزه
XML بررسی اثرات پایه و پیوندک بر ویژگی‌های انبارمانی سیب (Malus domestica Borkh) - پذیرفته شده در 1400/8/11
حسین محمدپور، یحیی سلاح ورزی*، عطیه اورعی، علی تهرانی فر
XML تأثیر پرتودهی UV-C و تیمار دیفنیلیودونیوم یدید (DPI) بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی میوه فلفل دلمه‌ای (Capsicum annuum var. Nirvin) طی دوره پس از برداشت - پذیرفته شده در 1400/7/26
مهرداد نظری، فریبا خلیلی*، راهله ابراهیمی، یونس مستوفی، مهرداد جعفرپور
XML تغییرات محتوا و شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم تحت تأثیر مصرف پاکلوبوترازول و باکتری‌های محرک رشد در سطوح مختلف آبیاری - پذیرفته شده در 1400/8/4
رضا رحیمی، فرزاد پاک نژاد*، مهدی صادقی شعاع، محمد نبی ایلکایی، مهدی رضایی
XML بررسی محلول‌پاشی کودهای زیستی- آلی و نانوکلات پتاسیم بر برخی ویژگی‌های کیفی و عملکردی دو رقم تجاری توت‌فرنگی در شرایط گلخانه - پذیرفته شده در 1400/8/4
رضا قلیزاده، اصغر ابراهیم زاده* ، سید مرتضی زاهدی، محمد باقر حسنپور اقدم، اسماعیل کریمی
XML تاثیر پرتو فرابنفش و شدت نور بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژی و زی‌توده گیاهی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L'Heritier) - پذیرفته شده در 1400/9/9
مریم جدیدی، حسن مومیوند*، عبدالله احتشام نیا، علیرضا شایگانفر
XML اثر تراکم و کائولین بر عملکرد و خصوصیات بیوشیمیایی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم - پذیرفته شده در 1400/8/1
امین رشیدیان، مسعود رفیعی*، علی خورگامی، رضا میردریکوند، سید حسین وفائی
XML اثر کاربرد برگی اکسید روی و نانوذره روی بر رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) - پذیرفته شده در 1400/6/14
صالح شهابی وند*، احمد آقایی، معصومه اطهاری، یوسف نصیری
XML تأثیر دگرآسیبی بابونه بر تغییرات پارامترهای فیزیولوژیکی و رشد خردل وحشی در مقایسه با گندم - پذیرفته شده در 1400/6/30
سینا فلاح، الهام مددی*، امیر صادق‎پور، حسین بارانی بیرانوند
XML اثر تنش سرما بر خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک برخی ارقام زیتون - پذیرفته شده در 1400/8/11
محمود عظیمی*، احمدرضا دادرس، مهدی طاهری، عزیز عبدالهی
XML Silicon and Selenium supplementations modulate antioxidant systems and mineral nutrition to mitigate salinity-alkalinity stresses in cucumber (Cucumis Sativus L.) plants under hydroponic conditions - پذیرفته شده در 1400/6/22
سید علی اصغر موسوی*، حمید رضا روستا، مجید اسماعیل زاده، سعید عشقی
XML اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر گیاهان ختمی (Alcea rosea L.) تحت تنش خشکی - پذیرفته شده در 1400/7/19
تکتم اورعی، محمود شور*، علی تهرانی فر، حسین نعمتی، عطیه اورعی
XML تاثیر تنش خشکی روی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در برخی ارقام انگور ایرانی - پذیرفته شده در 1400/7/19
سمیه فهیم، علیرضا قنبری* ، امیرمحمد ناجی، علی اکبر شکوهیان، حسن ملکی لجایر
XML واکنش رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شش رقم تجاری زیتون به محلول‌پاشی کائولین در شرایط گرم - پذیرفته شده در 1400/6/13
رحمت اله غلامی*، ابوذر هاشم پور ابوذر هاشم پور، عیسی ارجی، ابوالمحسن حاجی امیری
XML تاثیر نانوذرات سیلیکون بر شاخص‌های مورفو-فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی همیشه ‌بهار (L. Calendula officinalis) تحت تنش شوری در کشت هیدروپونیک - پذیرفته شده در 1400/7/10
زینب ویسی، منصور قربانپور* ، مرتضی اکرمیان
XML بررسی اثر غلظت‌های مختلف آهن و بور بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) - پذیرفته شده در 1400/6/2
مریم یعقوب زاده، احمد مهتدی* ، اطهر السادات جوانمرد، علی اکبر قطبی راوندی
XML تجمع کادمیوم در گیاه زینتی نرگس (.Narcissus tazetta L) و اثر آن بر شاخص های رشد و جذب عنصر روی تحت شرایط کشت درون شیشه ای - پذیرفته شده در 1400/8/1
شبنم فرجاد تهرانی، فرانسواز برنارد، حمیرا سلیمانی*
XML رشد جلبک قرمز Gracilariopsis persica در استخرهای شیرین کن جزیره قشم - پذیرفته شده در 1400/9/9
سمیه صالحی، لطیفه پوراکبر* ، فاطمه عیدی قلعه قاضی
XML بررسی تاثیر روشهای مختلف پرایمینگ‌، بر بذر و گیاه‌چه تخم‌شربتی (Lallemantia iberica) در شرایط تنش شوری - پذیرفته شده در 1400/8/25
فرزانه قلاوند، امین لطفی جلال آبادی* ، علیرضا ابدالی مشهدی، سید عطااله سیادت، احمد کوچک زاده
XML آثار مورفو فیزیولوژیک پرتوگاما بر گونه چمانواش بلند - پذیرفته شده در 1400/7/12
رحیم امیری خواه، نعمت اله اعتمادی*، محمدرضا سبزعلیان، علی نیکبخت
XML پاسخهای سریع گیاه برنج به سمیت آرسنیت - پذیرفته شده در 1400/6/31
فائزه قناتی* ، مهدی یوسفی نیا، میثم حعفرزاده
XML ارزیابی برخی ویژگی‌های عملکردی و فیتوشیمیایی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) تحت تأثیر کودهای دامی و کمپوست - پذیرفته شده در 1400/7/3
حیدر مفتاحی زاده* ، علی پورقلندری، محمد رضا کدوری
XML اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، محتوای پرولین و برخی صفات مورفولوژیک اکوتیپ‌های مختلف کرچک (Ricinus Communis L.) - پذیرفته شده در 1400/6/13
سارا شریفی سلطانی، کمال کاظمی تبار* ، غلامعلی رنجبر، علی پاکدین پاریزی، حمید نجفی زرینی
XML بررسی اثر عصاره جلبک دریایی کاراجینان و سالیسیلیک اسید به عنوان محرکهای زیستی بر رشد و تحمل به تنش سرما در گیاه بستر ساز حنا Impatiens walleriana) ( - پذیرفته شده در 1400/6/23
مینا قنبری، همایون فرهمند، فاطمه نصیبی*
XML In vitro callus induction and multiple shoot regeneration in rare Iranian endemic plant Haplophyllum virgatum var. virgatum - پذیرفته شده در 1400/6/10
سمیه ترابی، فرح کریمی*، خدیجه رضوی
XML واکنش های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ های مختلف کنجد(Sesamum indicum) در شرایط تنش شوری - پذیرفته شده در 1400/4/22
نادر شهبازی، سیدکمال کاظمی تبار* ، غفار کیانی ، علی پاکدین ، پویان مهربان
XML اثر متیل‌جاسمونات، IAA و BAP بر توان‌کالزایی، محتوای برخی ترکیبات‌فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کلپوره (Teucrium polium L.) - پذیرفته شده در 1400/4/15
زهرا محمدزاده، منیره چنیانی* ، لیلا سمیعی
XML بررسی تاثیر محلول‌پاشی سلنیوم بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه سلوی زینتی تحت شرایط رژیم آبیاری - پذیرفته شده در 1400/7/19
بهمن زاهدی* ، عبدالحسین رضایی نژاد ، فرهاد بیرانوند
XML اثر زمان کاربرد نانو ذرات تیتانیوم و متیل جاسمونات بر ویژگیهای فیزیولوژیک، رشدی و بیوشیمیایی گیاه مرزه دنایی(Satureja hortensis L). - پذیرفته شده در 1400/8/18
بهناز کاظمی ، منیره رنجبر* ، زهرا رضایتمند ، علی محمد احدی
XML اثرات تیمار سیلیس بر بهبود پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه تربچه به تنش شوری (Raphanus sativus L.,) - پذیرفته شده در 1400/6/29
شکوفه حاجی هاشمی*، ام البنین جهان تیغ، ابراهیم فانی
XML پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کاهو به ترکیب آللوشیمیایی پاراگزانتین - پذیرفته شده در 1400/4/5
سید مهدی رضوی* ، نسترن اسدی
XML اثر مایکوریزا بر فعالیت آنزیم کاتالاز، ویژگی‌های رشد و کیفی بالنگو شیرازی(Lallemantia roylana) در شرایط تنش آبیاری - پذیرفته شده در 1400/2/7
آرزو پراور، سعیده ملکی فراهانی* ، علیرضا رضازاده
XML ارزیابی پاسخ های فیزیولوژیکی و مولکولی دو رقم برنج به سمیت آرسنیک - پذیرفته شده در 1400/3/10
سید رضا موسوی، یوسف نیک نژاد*، هرمز فلاح، داوود براری تاری
XML بررسی تاثیر بیوچار تهیه شده از برگ نخل خرما بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی طالبی رقم سمسوری melo cv. Samsouri) Cucumis) تحت تنش کم آبی - پذیرفته شده در 1400/4/15
سجاد باقری، محمدرضا حسندخت*، عباس میرسلیمانی، امیر موسوی
XML بررسی و تعیین نیاز سرمایی و گرمایی جوانه‌های گل برخی ارقام و ژنوتیپ‌های امیدبخش بادام - پذیرفته شده در 1400/4/29
نبی هداوند، محمود اثنی عشری*، علی ایمانی، احمد ارشادی
XML اثر ارتفاع از سطح دریا بر فتوسنتز و برخی شاخص های فیزیولوژیک سه گونه درختی بلوط، بنه و زالزالک در جنگل های استان ایلام - پذیرفته شده در 1400/5/12
علی پرویزی، علی اصغر حاتم نیا*، نیر محمدخانی، حمیدرضا ناجی
XML برخی از ترکیبات بیوشیمیایی در گیاهان نر و ماده ارمک میانه (Ephedra intermedia Schrenket) - پذیرفته شده در 1400/4/22
مریم احمدی، بابک دلنواز هاشملویان* ، عذرا عطائی عظیمی ، پژمان مرادی
XML تاثیر سولفات روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی انگور تحت شرایط سمیت بور - پذیرفته شده در 1400/8/1
سکینه توکلی، جعفر امیری*، محسن برین
XML القای مقاومت به تنش عنصر سنگین کادمیوم در بذرهای بدست آمده از بوته‌های نخود فرنگی تلقیح شده با باکتری سودوموناس و نانوکلات بور - پذیرفته شده در 1400/3/12
بهروز اسماعیل پور*، فاطمه محمودی، رقیه نبی پور سنجید، حمیده فاطمی، موسی ترابی گیگلو
XML بررسی غلظتهای مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد (BAP، GA3، NAA و IBA) در ریز‌ازدیادی میروبالان c29 (Prunus cerasifera Ehrh.) - پذیرفته شده در 1400/2/21
مهدی خورشیدی*
XML بررسی اثر اسید سالیسیلیک در شرایط تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) - پذیرفته شده در 1400/6/16
فرناز ساحری، گیتی برزین*، لیلا پیشکار، مسعود وشهدی اکبری بوجار، لاله بابایی خو
XML تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین ‌آمونیالیاز و برخی ترکیبات فلاونوئیدی در کشت هیدروپونیک گیاه زعفران زراعی (Crocus sativus L.) - پذیرفته شده در 1400/3/25
آتوسا وزیری* ، فاطمه سادات مسلمی ، گل اندام شریفی
XML بررسی تاثیر تقویت‌کننده‌‌های کودی بر برخی از اجزای عملکرد گندم در شرایط قطع آب آخر در شرایط مزرعه - پذیرفته شده در 1400/3/31
مهرنوش اسکندری تربقان* ، سید فاضل فاضلی کاخکی
XML اثرات برخی کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) - پذیرفته شده در 1400/2/21
مهراب یادگاری*
XML اثر غلظت‌های مختلف پیرن بر مقدار رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌‌های پاداکساینده در گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus) - پذیرفته شده در 1400/2/21
مریم نعمتی، یحیی صالحی لیسار*، علی موافقی، روح الله متفکرآزاد
XML تاثیر باکتری‌های محرک رشد جداسازی شده از ریزوسفر گیاهان شورپسند بر برخی واکنش‌های فیزیولوژیک گیاه گندم رقم نارین در شرایط شور - پذیرفته شده در 1400/2/6
اصغر مصلح آرانی*، علیرضا امینی حاج آباد، سمیه قاسمی، محمد هادی راد
XML تأثیر غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گیاه زینتی Haworthia attenuatae (هاورتیای گورخری) - پذیرفته شده در 1400/2/7
نفیسه نجاریان کرمانی، مهدیه پارساییان، زیبا قسیمی حق*
XML اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر شاخص‌های برگی، کارایی جذب و مصرف نیتروژن، فسفر، گوگرد و عملکرد گیاه کاملینا (.Camelina sativa L) - پذیرفته شده در 1399/10/9
مرضیه حسنی، محمودرضا تدین*، علی اکبر فدایی تهرانی
XML تأثیر پیش تیمار بذر با ویتامین های گروه ب بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک کلزا در شرایط فرسودگی بذر - منتشرشده در 1400/2/18
سعید معیری، مهدی برادران فیروزآبادی*، منوچهر قلی پور، مصطفی حیدری
XML اثر سرب و کادمیوم در مرحله جوانه‌زنی و کاربرد ورمی‌کمپوست در پالایش آلودگی همزمان توسط آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus "Sungold") - پذیرفته شده در 1400/8/1
فاطمه مژده ای، مینا تقی زاده*، امیرحسین بقائی، مهدی چنگیزی، شهاب خاقانی
XML اثر کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمایی گل سوسن Longiflorum×Asiatic cv. Eyeliner)) - پذیرفته شده در 1400/2/25
حلیمه زورمان، مهناز کریمی*، حسین مرادی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرآیند و کارکرد گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb