فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML القای مقاومت به نیکل با نیتروپروساید سدیم در گیاه گوجه‌فرنگی - پذیرفته شده در 1402/2/25
عطیه اورعی، متینه مرادیان، یحیی سلاح ورزی*، علی تهرانی فر، امیرعلی صلواتی
XML تغییر در خصوصیات فیتوشیمیایی و بیان برخی ژن‌های مرتبط در مریم‌گلی اتوتتراپلوئید - پذیرفته شده در 1402/2/19
فاطمه حسن زاده، رسول اصغری زکریا* ، رضا درویش زاده ، نورالدین حسینپور آزاد
XML اثر قارچ Piriformospora indica و اکسید نیتریک بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی- بیوشیمیایی ارزن معمولی (Panicum miliaceum) تحت سمیت روی - پذیرفته شده در 1402/2/12
مریم ثمن، علی سپهری*
XML ارزیابی برخی لاین‌های موتانت برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری از طریق صفات زراعی، فیزیولوژیک و آنزیمی - پذیرفته شده در 1402/1/29
فرهاد باقری، همت اله پیردشتی*، مرتضی اولادی، مریم جنابیان
XML بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی، آناتومیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی چوچاق (Eryngium caucasicum Trautv.) - پذیرفته شده در 1402/1/15
نگار طالعی، یوسف حمیداوغلی*، جمالعلی الفتی، مهدی زارعی محمدآباد
XML پاسخ برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی نشاء خیار در بسترهای مختلف کشت به محلول‌پاشی سرکه چوب - پذیرفته شده در 1401/12/24
صدیقه افشاری پور، عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی* ، اعظم سیدی
XML تاثیر ال-گلوتامین و نوع محیط کشت بر کشت ریشه مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss) - پذیرفته شده در 1402/1/22
علی احمدی پزوه، مجید طالبی*، بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی
XML بهبود رشد و صفات فیزیولوژیکی زیره سبز (.Cuminum cyminum L) با بسترهای مختلف کاشت تحت تنش عناصر سنگین در مرحله زایشی - پذیرفته شده در 1402/2/27
عبدالرضا فضلی، مهدی مدن دوست*
XML تاثیر محلول‌پاشی نانو کلات ‌روی بر ویژگی‌های عملکرد میوه، فیتوشیمیایی و آنتی-اکسیدانی گیاه توت‌فرنگی رقم سابرینا تحت شرایط کم محلول‌دهی - پذیرفته شده در 1402/3/9
پریسا صادقی، حمید حسن پور*
XML امگا 3 در بالنگو شهری (Lalelemantia iberica) تحت تأثیر رژیم های آبیاری و تاریخ کاشت - پذیرفته شده در 1402/3/9
سعیده ملکی فراهانی* ، مریم میردورقی، علیرضا رضازاده
XML تاثیر بستر کاشت و محلول‌پاشی کود محرک زیستی بر شاخصه‌های رشدی و عملکرد گوجه‌فرنگی رقم گراند (Lycopersicum esculentum var. Grande) - پذیرفته شده در 1401/12/16
لمیا وجودی مهربانی* ، رعنا ولیزاده کامران
XML تاثیر کاربرد کود نیتروژن آلی و شیمیایی بر شاخص‌های فلورسانس کلروفیل، محتوای کلروفیل و فلاونوئید، سرعت فتوسنتز، شاخص سطح برگ و عملکرد ماده خشک نعناع فلفلی تحت تنش کم‌آبی - پذیرفته شده در 1402/2/5
حسین ابراهیمی اسبورزی، سید علی محمد مدرس ثانوی*، ابوالفضل باغبانی آرانی
XML Evaluation of three groups of plant growth-promoting extremophilic rhizospheric bacteria on induction of salinity and alkalinity tolerance in GN15 almond (Prunus amygdalus L.)-rootstocks - پذیرفته شده در 1401/12/2
مهرنوش اسکندری تربقان* ، غلامحسین خلیلی طرقبه
XML مقایسه اسانس گل محمدی در طول دوره برداشت در شرایط خاک آهکی - پذیرفته شده در 1401/12/2
علیرضا یاوری* ، علیرضا راهب، مجتبی نوروزی
XML اثرات مثبت انواع عصاره پوست لیمو ترش (Citrus aurantifolia) بر کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn.) - پذیرفته شده در 1401/12/16
مریم دهستانی اردکانی* ، فاطمه عبدلی ، جلال غلام نژاد
XML مطالعه اثرتعدیل کنندگی سدیم نیتروپروساید بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه سالیکورنیا پرسیکا(Salicornia persica) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1401/12/2
معصومه ملکی*، زهرا اکبری، زهرا موحدی
XML اثر زمان برداشت بر میزان برخی متابولیت‌های ثانوی و عناصر فلزی یونجه (Medicago sativa L.) - پذیرفته شده در 1402/2/18
حمید رضا وحیدی‌پور ، منیره چنیانی ، مهرداد لاهوتی* ، علی گنجعلی ، مریم مقدم متین
XML تاثیر باکتری‌های حل کننده فسفات بر و کشت مخلوط خود دیم/بالنگو - پذیرفته شده در 1402/2/27
فهیمه شکرانی ، جلال جلیلیان* ، علیرضا پیرزاد ، اسماعیل رضایی چیانه
XML نیترات نقره و نانوذره نقره جهت افزایش تولید مشتقات کافئیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه کاهوی موجدار (.Lactuca undulata ledeb) - پذیرفته شده در 1402/2/19
رضوان رمضان نژاد، مهناز اقدسی* ، محمد فاطمی
XML تاثیر محلول‌پاشی نانوذرات (روی و سیلیکون) و پوترسین بر شاخص‌های فلورسانس ‌کلروفیل، انتقال ماده خشک و سهم این فرآیند در عملکرد دانه گندم تحت تنش شوری‌ - پذیرفته شده در 1401/11/18
فاطمه اقایی، رئوف سید شریفی* ، حامد نریمانی
XML تأثیر پیش‌تیمار و محلول‌پاشی کود جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) بر بهبود رنگدانه‌ها، صفات کیفی و عملکرد دانه سویا حاصل از بذور فرسوده - پذیرفته شده در 1401/12/24
صفیه عرب ، مهدی برادران فیروزآبادی* ، احمد غلامی ، مصطفی حیدری
XML بررسی تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیک گیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) تحت تنش گرد و غبار - پذیرفته شده در 1401/12/16
اصغر مصلح آرانی* ، محمود نجفی زیلایی ، حسن اعتصامی
XML بررسی پاسخ بیوشیمیایی، رویشی، عملکرد و شاخص‌های کارایی روکولا به منابع کود در شرایط کم آبیاری - پذیرفته شده در 1402/1/26
افسانه رحیمی، لیلا جعفری* ، فرزین عبدالهی
XML اثر ارتفاع بر برخی از متابولیت های ثانویه گیاه داروئی آقطی (Sambucus ebulus L.) در سه رویشگاه مختلف استان مازندران - پذیرفته شده در 1401/10/27
رقیه پولکی خشکرودی، نادعلی باقری*، نادعلی بابائیان جلودار
XML مطالعه تغییرات آنزیمی و ارزیابی بیان برخی ژن های مهم در تحمل به شوری در ارقام برنج تحت شرایط هیدروپونیک - پذیرفته شده در 1402/2/18
سعید نواب پور*، ساناز رمضانپور، احد یامچی، داریوش عبادی الماس
XML بررسی اثر اسیدهیومیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و عملکرد میوه فیسالیس (Physalis peruviana L.) تحت شرایط کم‌آبیاری - پذیرفته شده در 1401/9/29
سید امیر حسین موسوی، طاهر برزگر* ، فاطمه نکونام، زهرا قهرمانی، آرزو خانی
XML مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی عدس (Lens culinaris Madikus) در شرایط تنش شوری - پذیرفته شده در 1402/1/22
وجیهه حیدری، محمدجواد احمدی لاهیجانی* ، جعفر نباتی، احمد نظامی
XML بررسی اثر کمپوست ضایعات چوب و اسید هیومیک بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل آهار (Zinnia elegans) - پذیرفته شده در 1401/12/16
سیده صغری اکبرزاده، مهناز کریمی*، ویدا چالوی
XML نجات گیاهان موتانت آرابیدوپسیس old3-1 از مرگ سلولی زودرس در شرایط روزکوتاهی - پذیرفته شده در 1402/2/5
مریم رجبی فرشمی، مهدی یاراحمدی، رضا شیرزادیان خرم آباد*، علی اعلمی، امین عابدی، محمد حسین رضادوست
XML تأثیر محلول‌پاشی ملاتونین و سولفات پتاسیم بر تعدیل تنش کم آبی و کاهش تجمع نیترات در کلم بروکلی - پذیرفته شده در 1401/9/29
الهه فرشاد، نجمه زینلی پور*، روح الله عبدلی نژاد
XML اثر برخی مواد محرک رشد گیاهی برعملکرد و غلظت عناصر غذایی برگ انار (Punica granatum L.) رقم قجاق در شرایط کم‌آبیاری - پذیرفته شده در 1401/9/12
محمد رضا نایینی، محمد هادی میرزاپور*
XML ارزیابی ژنوتیپ‌های گوجه فرنگی بر اساس شاخص‌های تحمل تنش شوری در مرحله گیاهچه‌ای - پذیرفته شده در 1401/12/16
داود کیانی*، مختار زلفی باوریانی، بهرام بهزادی، رحیم خادمی، ماهیار عابدی
XML تاثیر تنش کم آبی بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی مریم نخودی بلوچستانی (Teucrium stocksianum Boiss) - پذیرفته شده در 1401/9/1
مهدیه کمالی، داود صمصام پور*، عبدالنبی باقری، علی مهرآفرین، احمد همایی
XML اثر پرایمینگ سالیسیلیک اسید و محلول‌پاشی نانوکود (کود پارمیس 10) بر ویژگی‌های بیوشیمیایی دو رقم نخود در شرایط دیم - پذیرفته شده در 1401/12/22
لیلا عباسی، علی خورگامی*، مسعود رفیعی
XML اثر نانوذرات اکسید مس و فواصل آبیاری بر پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی، اجزای عملکرد دانه و محتوای اسانس گیاه رازیانه - پذیرفته شده در 1401/10/20
آمنه نادری، ریحانه عمواقایی*
XML بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به شوری در سه مرحله رشدی گیاه کنجد - پذیرفته شده در 1401/12/2
روح الله نیک فکر، سید کمال کاظمی تبار*، غلامعلی رنجبر، سیدحمیدرضا هاشمی پطرودی، پویان مهربان جوبنی
XML اثر خاکورزی و سالیسیلیک اسید بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی دو رقم ماشک علوفه‌ای در شرایط دیم - پذیرفته شده در 1402/1/22
اردشیر پاپایی، مسعود رفیعی* ، علی خورگامی، کاظم طالشی
XML بررسی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار روی رشد، تنظیم اسمزی و جذب فسفر گیاه سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) تحت شرایط تنش خشکی - پذیرفته شده در 1401/7/30
زهره طغرانگار* ، سمیه نقدی، الهه وطن خواه، ستاره امانی فر، مهناز وفادار
XML تأثیر محلول‌پاشی سیلیکات‌پتاسیم بر رشد و نمو همیشه بهار در شرایط کم‌آبی - پذیرفته شده در 1401/10/7
عطیه اورعی، محمود شور*، آسیه مروی، سعید ابراهیمی، فاطمه عمرانی، راحله حسین زاده، پوران شریعتی، فائزه شکوری فر
XML تأثیر باکتری Peribacillus simplex بر رشد نعنا فلفلی در شرایط مختلف آبی - پذیرفته شده در 1401/9/22
اسماعیل کریمی*
XML Improvement of growth parameters, flowering, and fruit of tomato under water deficit stress using seed pretreatment - پذیرفته شده در 1401/9/22
کیوان آقائی*، فرید شکاری، عبدالرحمن علی مدد، علی اکبر قطبی
XML بهبود فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و شاخصه های قدرت بذر کلزا با پیش تیمار اسیدسالیسیلیک و صمغ عربی - پذیرفته شده در 1401/8/24
محمد قادری، علی اصغر علیلو*
XML Enhancing shelf life and antioxidant capacity in nectarine fruit with threonine under low temperature - پذیرفته شده در 1402/2/19
شیدا غضنفری، زهرا پاک کیش*، سهیلا محمدرضاخانی
XML تأثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر برخی صفات بیوشیمیایی و عملکرد گندم در شرایط تنش کم آبی - پذیرفته شده در 1401/10/20
شاهین شاهقلی، سعید سیف زاده*، اسماعیل حدیدی ماسوله، ناصر شهسواری، حمیدرضا ذاکرین
XML اثر مقادیر مختلف سولفات مس بر رشد، جذب عناصر غذایی و انباشت مس در خارمریم (Silybum marianum) و افسنطین (Artemisia absinthium) - پذیرفته شده در 1401/8/24
ناطق لشکری صنمی، جمشید قربانی*، بابک متشرع زاده، سید محمد حجتی، قربان وهاب زاده
XML اثر زمان نصب و رنگ پوشش تورهای سایبانی بر برخی از ویژگی‌های برگ و میوه در دو رقم تجاری انجیر تحت شرایط دیم - پذیرفته شده در 1401/12/24
حمید زارع*، عبدالرسول شیروانیان، حمید‌رضا شریف‌زاده
XML نقش محلول پاشی سدیم نیتروپروساید بر القای فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گیاه نرگس (Narcissus tazetta L.) در واکنش به آبیاری با آب شور - پذیرفته شده در 1401/7/12
رها تبریزی دوز، سپیده کلاته جاری*، داود نادری، مرضیه قنبری جهرمی، حسینعلی اسدی قارنه
XML پاسخ فیزیولوژیکی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) نسبت به محلول‌پاشی متیل-جاسمونات، یونیکونازول و اسید آمینه پرولین + تریتون ایکس 100 تحت شرایط تنش کم-آبی - پذیرفته شده در 1401/7/12
مهسا پیمایی، وحید سرابی*، حسین هاشم پور
XML اثرات تنش شوری در گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) با کاربرد خارجی ملاتونین - پذیرفته شده در 1401/7/19
علی اصغر حاتم نیا* ، میلاد چراغی، فردین قنبری
XML بررسی اثر تنش شوری بر شاخص‌های بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) - پذیرفته شده در 1401/9/29
جعفر نباتی*، رضوان رمضان نژاد، احمد نظامی
XML ارزیابی توان دگرآسیبی عصاره آبی و مالچ برگی گیاه اکالیپتوس بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه‌های خیار (Cucumis sativus var. beth alpha) و علف‌هرز تاجریزی سیاه (Solanum nigrum L.) - پذیرفته شده در 1401/10/20
رضا یغمایی، وجیهه گنجعلی، مهرداد لاهوتی، منیره چنیانی*
XML اثر تیمار کلشی‌سین و القای پلی‌پلوئیدی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی رقم کاشف چای (Camellia sinensis cv. Kashef) - پذیرفته شده در 1401/6/22
صنم صفائی چائی کار* ، کوروش فلک رو
XML مطالعه تأثیر تیمارهای اسپرمیدین و لامبدا کاراگینان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و کیفیت پس از برداشت میوه گوجه‌فرنگی رقم تینا - پذیرفته شده در 1401/7/19
نجمه زینلی پور*، بهاره نژاد شاهرخ آبادی، فاطمه عاقبتی
XML اثرات کود نیتروژن و محلول پاشی اسید جیبرلیک بر عملکرد دانه و کیفیت رقم سوپرگندم در دو منطقه ایران - پذیرفته شده در 1401/10/7
شمایل سالمی پاریزی، محمد نبی ایلکایی*، فرزاد پاک نژاد، فیاض آقایاری، مهدی صادقی شعاع
XML تأثیر کاربرد سیلیکات کلسیم و کلات کلسیم در مرحله قبل از برداشت بر برخی پارامترهای مورفو-فیزیولوژیکی گل شاخه بریدنی رز (Rosa hybrida) رقم Dolce Vita - پذیرفته شده در 1402/3/9
لادن مبارکی، جواد رضاپور فرد* ، پرویز نوروزی
XML تاثیر پرایمینگ بذر با کیتوزان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در گیاهچه‌های برنج (Oryza sativa) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1401/9/1
هانیه سعادت، الیاس سلطانی*، محمد صدقی
XML بررسی اثر تراکم، فاصله ردیف و ژنوتیپ بر صفات فیزیولوژیک در عدس تحت شرایط دیم - پذیرفته شده در 1401/7/27
سیده سودابه شبیری*، علی اکبر اسدی
XML بررسی بیان ژن‌های گروه MYB در گندم نان تحت تنش خشکی دردو ژنوتیپ‌ حساس و متحمل طی مراحل اولیه رشد - پذیرفته شده در 1401/8/24
سعید نواب پور*، حوریه نجفی، سید مجتبی ملائی
XML بررسی اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1401/9/8
کلثوم ارشان، داود صمصام‌پور*، حسین پاسالاری
XML تأثیر متیل‌جاسمونات و کیفیت نور بر متابولیت های ثانویه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در شرایط درون‌شیشه ای - پذیرفته شده در 1401/7/19
مهسا امامی، اصغر استاجی* ، علیرضا قنبری، زهرا خزائی، حسن قوربانی قوژدی5
XML ارزیابی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیک گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط خشکی و محلول‌پاشی کودهای آلی - پذیرفته شده در 1401/8/24
سمانه سرگزی، علیرضا سیروس مهر* ، احمد قنبری، محسن موسوی نیک
XML اثر کاربرد قارچ تریکودرما و انواع بیوچار بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاهچه اسپرس رشد یافته در خاک حاوی فلزات سنگین - پذیرفته شده در 1401/9/12
محمدرضا اصغری، سعید خماری* ، مهدی داوری
XML تأثیر اسید سالیسیلیک بر رشد و پارامترهای بیوشیمیایی اسفناج (Spinacia oleracea L.) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1401/10/20
اعظم سیدی ، فتحی*، اصل محمدی
XML منابع تامین کننده نیتروژن دانه در برخی ارقام برنج در واکنش به تنش گرما ناشی از تغییر تاریخ کاشت - پذیرفته شده در 1401/7/30
عبدالله بحرانی*، مهران ممبینی
XML تاثیر بیوشیمیایی قارچ میکوریزا و پوترسین بر توت فرنگی(Fragaria × ananassa Duch) "رقم پاروس" تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1401/7/2
فاطمه اسحاقی، اعظم سیدی* ، ابوالقاسم حمیدی مقدم، بهاره پارسا مطلق
XML بررسی پیش‌تیمار اسپرمین بر برخی پارامترهای رشدی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی کدو (Cucurbita pepo L.) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1401/7/19
فاطمه نژاد علیمرادی*، فاطمه نصیبی
XML اثرات تنش سرما بر القای استویوزیدها و الگوی الکتروفورتیک پروتئینهای گیاه استویا - پذیرفته شده در 1401/6/8
سید مهدی رضوی*، کامران مرادی
XML تاثیر تنش شوری و محلول‌پاشی با عناصر معدنی و متانول بر رشد و برخی ویژگی-های فیزیولوژیک گشنیز - پذیرفته شده در 1401/5/11
لمیا وجودی مهربانی* ، ناهیده خیرالهی
XML بررسی اثر بسترهای مختلف محیط کشت بر میزان عناصر غذایی میوه دستنبو - پذیرفته شده در 1402/2/27
محمدرضا برزگر، حسینعلی اسدی قارنه*
XML بررسی تأثیر پرایمینگ با نور LED بر شاخص‌های رشد، آنزیم‌های آنتی اکسیدان و میزان ترکیبات فنولیک کل در گیاه ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1401/7/2
معصومه رفیعی، لیلا شبانی*، محمدرضا سبزعلیان
XML تأثیر قارچ‌های آربوسکولار میکوریزا بر شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیکی و جذب برخی از عناصر غذایی پیازچه (Allium fistulosum) - پذیرفته شده در 1401/10/26
لاله ایلخان*، ابراهیم صداقتی، حمید رحیم زاده بهزادی، نرگس حاتمی
XML تأثیر محلول‌پاشی براسینواستروئید بر صفات رشدی و غلظت یون‌های سدیم و پتاسیم گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1401/8/3
حدیث زارع منش*
XML ارزیابی همبستگی و تجزیه علیت بین صفات فیتوشیمیایی و رنگدانه‌ها با ماده خشک اکوتیپ‌های مختلف نعناع تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1402/2/5
سید جابر حسینی، زین العابدین طهماسبی سروستانی*، سید علی محمد مدرس ثانوی، همت الله پیردشتی، علی مختصی بیدگلی، سعید حضرتی، مهسا رفعتی آلاشتی
XML بررسی اثرات غلظت‌های مختلف مولیبدن بر رشد و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) - پذیرفته شده در 1401/11/25
طهماسب آسمانه*

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرآیند و کارکرد گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb