فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه توت فرنگی به کاربرد تغذیه ای میکرو و نانوذرات سیلیسیم - پذیرفته شده در 1401/6/8
رحمان یوسفی*، محمود اثنی عشری
XML نقش ملاتونین در بهبود فتوسنتز و تحمل شوری زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.) - پذیرفته شده در 1401/6/8
فریناز وفادار، ریحانه عمواقایی*، پرویز احسانزاده
XML اثر کاربرد برگی متیل جاسمونات بر تحمل گیاه فیسالیس (Physalis peruviana L.) به تنش خشکی - پذیرفته شده در 1401/6/8
نرگس حاجی لو، مهناز وفادار، زهره طغرانگار* ، الهه وطن خواه
XML اثر کود دامی و زئولیت بر عملکرد و خصوصیات بیوشیمیایی دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) - پذیرفته شده در 1401/4/12
امیر کلاهی، مسعود رفیعی*، علی خورگامی، کاظم طالشی
XML اثرات تنش شوری بر روی مقادیر لیپیدی تام، پروفایل اسیدهای چرب، امگا-3، امگا-6 و امگا-9، در جلبک قهوه‌ای سارگاسوم بوویانوم سواحل بوشهر - پذیرفته شده در 1401/5/14
مریم اکبری ، رویا رضوی زاده ، حمید سبحانیان ، غلامرضا بخشی خانیکی ، غلامحسین محبی*
XML تعدیل تنش شوری با محلول‌پاشی نانوسیلیکون در رز باغی مینیاتوری (Rosa chinensis Jacq.) - پذیرفته شده در 1401/6/22
حنیفه سید حاجی زاده* ، میلاد کریمی، سید مرتضی زاهدی، سحر عزیزی
XML اثر تیمار کلشی‌سین و القای پلی‌پلوئیدی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی رقم کاشف چای (Camellia sinensis cv. Kashef) - پذیرفته شده در 1401/6/22
صنم صفائی چائی کار* ، کوروش فلک رو
XML اثر ال- سیستئین و لاکتات کلسیم بر عملکرد و کیفیت میوه بادنجان (Solanum melongena L.) تحت تنش کم‌آبیاری - پذیرفته شده در 1401/5/25
ملیحه فرهنگ پور، طاهر برزگر*، جعفر نیکبخت، فاطمه نکونام
XML تغییرات فصلی در محتوای کربوهیدرات و نیتروژن بافت درختان زیتون در شرایط تناوب باردهی - پذیرفته شده در 1401/6/1
مریم زارع، مجید راحمی، سعید عشقی*
XML تاثیر سلنیم بر رشد، فتوسنتز و فعالیت اسید فسفاتاز در گیاه سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کمبود فسفر و همزیستی میکوریزایی - پذیرفته شده در 1401/5/11
معصومه حامدفر، رقیه حاجی بلند* ، ناصر علی اصغرزاد
XML مروری بر ویژگیهای ساختاری، عملکرد متابولیسمی وسنجش فعالیت انواع پراکسیدازها - پذیرفته شده در 1401/3/3
فائزه قناتی* ، فاطمه عرفان منش
XML ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1401/5/1
سدابه جهانبخش گده کهریز*، سیده یلدا رئیسی ساداتی
XML تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر کاهش آلودگی ویروس برگ بادبزنی مو در شرایط گلخانه - پذیرفته شده در 1401/5/9
مهرداد صالح زاده*، محمد باقر حسن پور اقدم، سعیده دهقانپور فراشاه
XML ارزیابی تاثیر نانوذرات اکسید آهن(nano-Fe3O4) برخصوصیات مورفولوژیک، بیوشیمیایی و آنزیمی در گیاه گوجه‌فرنگی (رقمCal-j N3 ) تحت تنش کادمیوم - پذیرفته شده در 1401/6/12
راضیه رحمتی زاده، حسین مظفری*، محمدجواد آروین، رشید جامعی، نورمحمد براهویی مقدم، احد ابن عبدالعلی
XML پاسخ آنتی‌اکسیدانی و بیوشیمایی کلزا به تنظیم کننده رشد آلی و کلسیم در شرایط تنش رطوبتی - پذیرفته شده در 1401/5/25
مهدی معتکفی، احمد قنبری، محسن موسوی نیک، علیرضا سیروس مهر*
XML اثر تنش سرما بر برخی صفات فیزیولوژیک و سیستم آنتی‌اکسیدانی برخی اکوتیپ‌های گیاه خلر (Lathyrus sativus L.) - پذیرفته شده در 1401/5/1
آزاده سادات جعفری نسب، شهاب مداح حسینی*، آرمان آذری
XML بررسی عوامل ادافیک خاک، ریخت‌شناختی و مقایسه ترکیبات فنلی در اندام‌های رویشی و زایشی گیاه شیربادام یا گیشدر (Periploca aphylla Decne) - پذیرفته شده در 1401/3/24
فاطمه نژاد علیمرادی*، فرخنده رضانژاد
XML اثر محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و اسانس آویشن دنایی تحت رژیم‌های مختلف آبیاری - پذیرفته شده در 1401/4/6
علی کاظم پور، یونس شرقی*، سید علی محمد مدرس ثانوی، حسین زاهدی، فاطمه سفیدکن
XML بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی، فلورسانس کلروفیل و شاخصهای فتوسنتزی در گیاهان نخل‌مرداب (Cyperus alternifolius) وتیور (Vetiveria zizanioides) و آلوئه‌ورا (Aloe vera) تحت آبیاری با پساب‌های شهری و صنعتی - پذیرفته شده در 1401/5/11
ساره ابراهیمی، سید مهدی رضوی*، منصور افشار محمدیان
XML تأثیر زئولیت بر خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش کم آبی - پذیرفته شده در 1401/5/25
مهدیه سمسارزاده، سعید سیف زاده* ، داوود درویشی زیدآبادی، حمیدرضا ذاکرین، اسماعیل حدیدی ماسوله
XML اثر هیدرو سولفید سدیم بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژی گیاه تاج‌خروس (Amaranthus tricolor) تحت تنش کم‌آبیاری - پذیرفته شده در 1401/3/24
عطیه اورعی، علی تهرانی فر*، زهرا قربانی
XML تاثیر بیوشیمیایی قارچ میکوریزا و پوترسین بر توت فرنگی(Fragaria × ananassa Duch) "رقم پاروس" تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1401/7/2
فاطمه اسحاقی، اعظم سیدی* ، ابوالقاسم حمیدی مقدم، بهاره پارسا مطلق
XML تاثیر کاربرد همزمان بیوچار و ورمی‌کمپوست بر رشد و عملکرد دانه گیاه روغنی کاملینا (Camelina sativa) به صورت دیم‌کاری در استان آذربایجان شرقی - پذیرفته شده در 1401/3/9
سعید حضرتی*، کاظم ذاکر، فرهاد حبیب زاده، امیر رضا صادقی بختوری
XML تاثیر طیف‌های مختلف نوری بر تغییرات ترکیبات متابولیکی نعناع زراعی و پونه - پذیرفته شده در 1401/1/30
مصطفی خرایی، فریبا رفیعی* ، محمدرضا سبزعلیان
XML تخفیف سمیت نانو ذرات نقره در گیاه دارویی گل راعی با استفاده از پیش تیمار اسید سالیسیلیک و نیتریک اکسید - پذیرفته شده در 1401/6/8
قادر حبیبی*، الهام قاسمی فر، غلامرضا بخشی
XML بررسی تاثیر تیمارهای اسید آزلائیک و فسفیت پتاسیم بر تغییرات بیوشیمایی و متابولیتی گیاه زولنگ (Eryngium caucasicum) - پذیرفته شده در 1401/1/30
صابر بوالحق، علی دهستانی کلاگر*، داود اکبری، مهیار گرامی، مصطفی حق پناه
XML اثر سطوح مختلف آبیاری و تاریخ کاشت بر برخی صفات فیزیولوژیک و رشدی گیاه لمون‌گراس (Cymbopogon citratus) - پذیرفته شده در 1401/3/17
غلامرضا نظرنژاد، محمودرضا تدین*، عبدالرزاق دانش شهرکی، عبدالحمید حاجبی
XML اثر کاربرد ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) - پذیرفته شده در 1401/3/24
مهتاب صالحی* ، عاطفه ملکی نیا، محدثه شهبازی
XML تأثیر تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت دانه سیاهدانه تحت سطوح مختلف آبیاری - پذیرفته شده در 1401/1/16
مونا آروند، یوسف سهرابی*
XML بررسی اثر پرایمینگ بذر با کمپلکس سه‌هسته‌ای آهن و نانوذراتFe3O4 حاصل از تجزیه حرارتی آن بر برخی شاخص‌های رشد و فیزیولوژیکی گیاه گندم - پذیرفته شده در 1401/3/31
طاهره جهانتیغ، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی*، زهره رزم آرا، سیده پریسا حسنین
XML برهمکنش نانو اکسید روی و عصاره جلبک دریایی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گوجه فرنگی در شرایط تنش خشکی - پذیرفته شده در 1401/3/3
پروین سهرابی، مجید رستمی* ، احمد جوادی
XML مطالعه پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک تاج‌خروس ریشه قرمزL.) (Amaranthus retroflexus به تنش خشکی - پذیرفته شده در 1401/3/3
محیا اسدالله زاده، محمد رضوانی* ، فائزه زعفریان ، حمیدرضا مبصر
XML اثر پتانسیل‌های اسمزی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول و کلرید سدیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر سالیکورنیا (Salicornia sinus-persica Akhani spec. nov.Akhani) - پذیرفته شده در 1401/1/16
طیبه عطایی نسب، حمیدرضا بلوچی* ، علی مرادی، محسن موحدی
XML تاثر اسید استیک بر pH محلول کود آهن (سکوسترین و نانو) و تأثیر آن بر صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی توت‌فرنگی رقم دیامنت - پذیرفته شده در 1401/2/17
معصومه جعفری ، علی اکبر شکوهیان*، اسماعیل چمنی، اکبر قویدل
XML بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر شاخص های رشد و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه بادرنجبویه(Melissa officinalis L.) درشرایط کشت درون شیشه ای - پذیرفته شده در 1401/1/16
خدیجه کیارستمی*، طاهره میرزائی
XML بهبود برخی شاخص های ریختی، بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز تحت تأثیر کاریکین، اسیدسالیسیلیک و اسیدهیومیک در گل لیزیانتوس (“Eustoma grandiflorum cv. “Mariachi) - پذیرفته شده در 1401/3/17
آذین هراتیان، فروغ مرتضایی نژاد*، سپیده کلاته جاری، فواد فاتحی
XML عکس‌العمل برخی ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک ارقام انگور ایرانی و خارجی به تنش خشکی - پذیرفته شده در 1401/2/17
یاسر خندانی ، منصور غلامی* ، حسن ساریخانی ، عبدالکریم چهرگانی راد
XML ارزیابی تاثیر سایکوسل و سالیسیلیک اسید برخصوصیات رشدی، فیزیولوژیک و عملکرد اسانس گیاه بادرنجبویه(Melissa officinalis L) تحت شرایط تنش خشکی - پذیرفته شده در 1400/12/16
اردوان بخشی گنجه، محمد مهدی رحیمی*، عبدالصمد کلیدری
XML نقش فولیک اسید بر حفظ کیفیت و افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدانی در هلو رقم آلبرتا طی انبارمانی - پذیرفته شده در 1401/5/4
حمید براوردی، زهرا پاک کیش*، سهیلا محمدرضاخانی
XML تاثیر کاربرد همزمان اوره و نیتراپایرین بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط خاکورزی متفاوت - پذیرفته شده در 1401/1/16
امین طاهریان فر، اسماعیل حدیدی ماسوله*، علی اسکندری، سعید سیف زاده، سعید صوفی زاده
XML ارزیابی تحمل تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول در ارقام مختلف نخود (Cicer arietinum L.) - پذیرفته شده در 1401/4/23
علی ایمانی*، سید حسن معصومی
XML تأثیر پایه‌های تجاری سیب بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی برگ ارقام رددلیشز و گلدن‌دلیشز - پذیرفته شده در 1401/3/16
الهه حسینی ثانوی، بهرام عابدی*، طاهره پروانه، احمد فهادان
XML اثر پرایمینگ بذر با نانوذرات سلنیوم و ریزوباکتری های محرک رشد بر بهبود رشد گیاه کینوا (Chenopodium quinoa ) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1401/3/31
فروغ اشرف گنجویی، فاطمه نصیبی*، خسرو منوچهری کلانتری، عفت احمدی موسوی
XML تاثیر کاربرد برگی سدیم نیتروپروساید بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک آلسترومریا Alstroemeria aurea)) رقم Orange Queen در شرایط کشت هیدروپونیک - پذیرفته شده در 1400/11/11
سهیلا صادقی، زهره جبارزاده*
XML مطالعه تنش خشکی در شرایط درون شیشه‌ای بر پاسخ برخی از ژنوتیپ‌های گل محمدی با تکیه بر روابط آبی (ارسال مجدد) - پذیرفته شده در 1401/2/17
سارا رضایی، سحر عزیزی فسندوز، حنیفه سید حاجی زاده*، فرزاد رسولی، فتانه یاری
XML Interaction of polyamine and proline on the synthesis and activity of enzymatic and non‌-enzymatic antioxidant systems in the peel of three Citrus species under low temperature stress - پذیرفته شده در 1401/5/25
سهیلا محمدرضاخانی*، فرخنده رضانژاد، جعفر حاجی لو
XML تاثیر منابع مختلف آهن بر بهبود رشد و وضعیت کلروز برگی چنار (Platanus orientalis L.) به روش تزری تنه در فضای سبز - پذیرفته شده در 1400/12/3
علی نیکبخت*، ابوالفضل شیخان، قاسم اخبارفر
XML بررسی کیفیت، کمیت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی مواد موثره اسانس دو گونه دارویی درمنه کپت داغی (Artemisia kopetdaghensis Krasch.) و درمنه سیبریایی(A. sieberi Besser) - پذیرفته شده در 1400/11/11
پویا آروین ، رعنا فیروزه*
XML تولید زی‌توده، ظرفیت آنتی اکسیدانی و حذف نیترات و فسفات توسط ریزجلبک دریاییTetraselmis tetrathele کشت شده در پساب کارخانه مواد غذایی - پذیرفته شده در 1401/2/17
امیدوار فرهادیان*، الهام نظافتیان، فاطمه رستمی
XML ملاتونین؛ تنظیم‌کننده رشد و آنتی‌اکسیدان قوی در گیاهان - پذیرفته شده در 1401/4/14
حکیمه علومی* ، عفت السادات احمدی موسوی
XML بررسی برخی از مکانیسمهای دفاعی دو رقم لیلیوم دورگه ʿMerluzaʾ و ʿNashvilleʾ (Lilium longiflorum×asiatic) در برابر تنش خشکی - پذیرفته شده در 1400/11/25
زینب بازیار ، محمدرضا صالحی سلمی* ، بابک پاکدامن سردرود ، احمد زارع
XML بررسی پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید، نانو اکسید روی و سدیم نیتروپروساید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و فعالیت آنزیمی بنفشه معطر در شرایط تنش کم‌آبی - پذیرفته شده در 1401/1/23
بهزاد کاویانی* ، حمیده باقری، داود هاشم آبادی، بهمن پاسبان اسلام، شهرام صداقت حور
XML تاثیر پرایمینگ بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر فرسوده شده کدو پوست کاغذی(Cucurbita pepo) در شرایط تنش شوری - پذیرفته شده در 1401/1/16
پریسا شیخ نواز جاهد، محمد صدقی*، رئوف سید شریفی، امید سفالیان
XML گلوتاتیون S-ترانسفرازها و عملکرد آن‌ها به عنوان یک ابرخانواده پروتئینی در گیاهان - پذیرفته شده در 1401/2/18
مریم شهبازی* ، امین کرمی ، محمدسعید پذیرنده ، زهرا سادات شبر
XML اثر تنش شوری بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم جو - پذیرفته شده در 1400/12/16
لیلا فهمیده* ، ایوب مزارعی ، پریسا پهلوان، شهین مددی
XML پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژی نهال‌های دو گونه افرا پلت و توسکای ییلاقی به تنش خشکی - پذیرفته شده در 1401/3/3
بابک باباخانی* ، مکرم روان بخش ، محمود قاسم نژاد ، فریبا سرپوشان ، محمد حسن بیگلویی
XML تأثیر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسیدتیتانیوم در شرایط کم‌آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و عملکرد گندم - پذیرفته شده در 1401/4/14
امیرعطا صالحی ، فرهاد فرهوش* ، غلامعباس اکبری ، الیاس سلطانی ، بهرام میرشکاری
XML تحمل به شوری و سرب با بهبود دفاع آنتی اکسیدانتی ریشه گیاهچه‌های سیر تحت تاثیر سلنیوم و سولفید هیدروژن - پذیرفته شده در 1400/11/4
نساء قره‌باغلی، علی سپهری*
XML ارزیابی فیزیولوژیک پاسخ به شوری سه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare)، زنیان (Trachyspermum ammi) و انیسون (Pimpinella anisum) - پذیرفته شده در 1400/12/3
جواد نوری پور سی سخت، پرویز احسان زاده*، محمد حسین اهتمام
XML اثر جیبرلیک‌اسید بر برخی صفات و شاخص‌های فلورسنس‌کلروفیل نشاء Cyclamen persicum Mill. در رژیم‌های نوری مختلف - پذیرفته شده در 1400/12/23
بدری غلامیان دهکردی، سعید ریزی*، مسعود قاسمی قهساره
XML مطالعه ترکیبات اسانس، فنول و فلاونوئید گیاه دارویی مورد(Myrtus communis L.) در سه رویشگاه جنگلی زاگرس - پذیرفته شده در 1400/11/25
وهب سهرابی ، داوود آزادفر* ، خدایار همتی ، زهره سعیدی
XML اثر محلول‌پاشی نانوکود و متانول بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گندم دیم در شرایط آبیاری تکمیلی - پذیرفته شده در 1401/3/3
الهام بیرانوند، علی خورگامی، مسعود رفیعی*، علی میردریکوند، سید حسین وفایی
XML اثرات دگر آسیبی ریشه زردالو (.Prunus armeniaca L) بر برخی از گیاهان زراعی و علف های هرز - پذیرفته شده در 1401/5/25
علی گنجعلی* ، نوشین اشنا ، منیره چنیانی ، سید موسی موسوی کوهی
XML تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر رنگدانه‌های فتوسنتزی و ارزش غذایی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) در شهر کرمان - پذیرفته شده در 1401/3/24
علی اکبر مقصودی مود* ، صفیه پذیره ، عنایت اله توحیدی نژاد، مهدی مهیجی
XML تشدید فعالیت آلدولاز و گلیکولیز به عنوان اثرات اولیه سیانیدهیدروژن در طی شکستن خواب دانه‌های گردو (Juglans regia L.) - پذیرفته شده در 1400/11/13
مریم مصطفی لو، حمیدرضا صادقی پور* ، احمد عبدل زاده، مجید عظیم محسنی
XML مقایسه پاسخ های فیزیولوژیکی و مولکولی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به تنش خشکی و شوری با پتانسیل اسمزی برابر در کشت هیدروپونیک - پذیرفته شده در 1400/11/19
محمدرضا دهقانی، مریم دهجی پور حیدرآبادی*
XML اثر عصاره‌های نعناع و گلاب بر عمر گلجایی گل آلسترومریا (Alstroemeria 'Bal'.) - پذیرفته شده در 1401/5/11
محمدرضا صفری مطلق*، بهزاد کاویانی، داود هاشم آبادی، شهرزاد رحیم زاده
XML ترکیبات آنتی‌اکسیدانی موجود در جلبک‌های دریایی و کاربرد آن‌ها در صنایع مختلف - پذیرفته شده در 1401/2/4
سولماز سلیمانی، مرتضی یوسف زادی*، میترا آرمان
XML نقش آنتی اکسیدان‌های گیاهی در سنتز نانوذرات فلزی - پذیرفته شده در 1400/12/3
مهرناز کیهان فر* ، هاجرالسادات منصوری تهرانی
XML مروری بر آنتی اکسیدان های فنولی جداشده از قارچ های اندوفیت - پذیرفته شده در 1401/6/22
سعید ملائی* ، مصطفی عبادی
XML فیکوسیانین یک آنتی اکسیدان سیانوباکتریایی: ساختار، عملکرد و کاربردها - پذیرفته شده در 1401/3/3
لیلا زرندی میاندوآب* ، فرشاد پوریوسف ، سیده فهیمه رضوی ، نادر چاپارزاده
XML بررسی برخی ویژگیهای رشدی، زیست شیمیایی و پس از برداشتی گل بریدنی رز رقم آوالانچ با کاربرد همزمان سدیم نیتروپروساید و پوترسین - پذیرفته شده در 1400/11/25
رقیه عبدی، زهره جبارزاده*
XML مقایسه تاثیر الیسیتورهای عصاره میوه عناب (Ziziphus jujube) و سالیسیلیک اسید بر تولید رنگیزه زرد در کشت ریشه گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) - پذیرفته شده در 1401/5/5
راحله گرزی، فرانسواز برنارد*، محمدرضا قلمبران
XML اثر پرایمینگ و سن بذر بر جوانه‌زنی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و محتوای بیوشیمیایی گیاهچه کینوا - پذیرفته شده در 1400/11/12
علی منصوری، حشمت امیدی*
XML تاثیر گچ، میکوریز و کمپوست زباله جامد شهری بر ویژگی های دانه و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بادام زمینی در کشت مزرعه ای - پذیرفته شده در 1401/4/14
مریم جانبازی رودسری، حمیدرضا دورودیان*، ناصر محمدیان روشن، سید مصطفی صادقی، مجید عاشوری
XML بررسی رشد و مواد بیوشیمیایی برخی چمن های فضای سبز تحت سمیت کادمیوم از طریق سیستم مایه کوبی زیستی - منتشرشده در 1401/3/29
مهدی صالحی، کمال غلامی پورفرد*، علیرضا نوروزی شرف
XML تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید بر پارامترهای رشد، محتوای آهن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه خیار (Cucumis sativus L.) تحت تنش کمبود آهن - پذیرفته شده در 1401/2/17
ناصر عباسپور*، زیبا شهابی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرآیند و کارکرد گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb