فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML مطالعه اثر تنش‌های شوری و اسمزی بر واکنش بیوشیمیایی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) و ارزیابی بیوانفورماتیک خانواده ژنی SOD - پذیرفته شده در 1402/8/29
مصطفی حق پناه ، اسماعیل بخشنده* ، حمیدرضا هاشمی پطرودی
XML تاثیر تابش پرتو فرابنفش A و B بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) - پذیرفته شده در 1402/8/22
سحر پیری نژاد ، حسن مومیوند* ، عبداله احتشام نیا ، محمدرضا راجی
XML تاثیر فسفیت پتاسیم بر پارامترهای رشدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه نارنج (Citrus aurantium L.) در واکنش به شوری - پذیرفته شده در 1402/6/21
سارا اترش ، منصوره شمیلی* ، عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی ، آزاده گودرزی ، عبدالنبی باقری
XML اثر پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی گیاه شوید(Anethum graveoelans L.) تحت تنش خشکی - پذیرفته شده در 1402/7/15
مهرناز محمودی زرندی* ، راضیه معینی
XML اثر هورمون استریگولاکتون بر ویژگی‌های مورفوفزیولوژیکی و بیوشیمیایی آویشن دنایی تحت تنش خشکی - پذیرفته شده در 1402/7/17
منیژه سبکدست نودهی* ، هدی سادات کیانی
XML مطالعه تاثیر کاربرد بیوچار و سلنیوم در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از کادمیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) - پذیرفته شده در 1402/8/29
فاطمه رفیق زاده ، مرضیه قنبری جهرمی* ، مرجان دیانت
XML تأثیر محلول‌پاشی سولفات پتاسیم بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis) تحت سطوح مختلف شوری - پذیرفته شده در 1402/8/16
حدیث زارع منش*
XML بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.) در پاسخ به محلول پاشی نانومولکولهای سیلیسیم و کیتوزان - پذیرفته شده در 1402/7/24
ام البنین جهانتیغ* ، شکوفه حاجی هاشمی
XML تاثیر محرک‌های زیستی بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد و متابولیسم در گیاهچه‌های کاهو تحت تنش گرمایی - پذیرفته شده در 1402/8/1
لیلا شبانی* ، مرضیه شاهوردی ، سمیه رئیسی
XML تأثیر سویه‌های مختلف باکتری سودوموناس بر صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط تنش خشکی - پذیرفته شده در 1402/8/29
مینا رفیعی ، اصغر رحیمی* ، آرمان آذری ، سید رسول صحافی ، احمد آئین ، پژمان خدایگان
XML اثر کم آبیاری ( تکنیک PRD و SDI ) و محلول‌پاشی با سیلیکات پتاسیم در گیاه پرچینی برگ نو (.Ligustrum vulgare L) - پذیرفته شده در 1402/8/13
یحیی سلاح ورزی* ، مریم کمالی ، محمود شور ، زینب محمد ال واوی
XML ارزیابی روند تغییرات صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت خوشه‌ای (Sorghum bicolor L.) تحت سطوح مختلف شوری در بازه‌های زمانی متفاوت - پذیرفته شده در 1402/8/8
حسین کاظمی ، عاطفه صبوری* ، علی اعلمی ، امین عابدی
XML اثرات برخی کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گلبرگ‌های گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) تحت تنش خشکی - پذیرفته شده در 1402/5/31
مهراب یادگاری*
XML ارزیابی رشد و کیفیت سیب‌زمینی و غنی‌سازی سلنیوم در آن تحت شرایط کاربرد سلنیت سدیم - پذیرفته شده در 1402/7/10
کبری مقصودی ، الهام اشرفی دهکردی ، سید محمد مظلومی*
XML اثر اسید هیومیک و بیوچار کود گوسفندی بر غلظت برخی عناصر غذایی اندام هوایی و عملکرد گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) - پذیرفته شده در 1402/7/17
محمد فیضیان* ، مریم موسی پور
XML تاثیر سیلیکات‌پتاسیم و ال-سیستئین بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه فیسالیس (Physalis peruviana L.) تحت شرایط کم‌آبی - پذیرفته شده در 1402/6/14
آرزو خانی ، طاهر برزگر* ، جعفر نیکبخت
XML افزایش عملکرد و کیفیت گلرنگ با استفاده از براسینوستروئید و اسید سالیسیلیک در شرایط تنش آبی - پذیرفته شده در 1402/8/16
مهدی نقی زاده* ، کبری مقصودی
XML پاسخ فیزیولوژیکی و بیوشیمایی دو ژنوتیپ نرگس به کاربرد یونیکونازول - پذیرفته شده در 1402/7/10
فاطمه خیری ، مهناز کریمی* ، ویدا چالوی ، زینب روئین
XML تاثیر نانوذره اکسیدآهن بر برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی چمن اسپورت - پذیرفته شده در 1402/4/20
شهرام بخشی ، مهیار گرامی* ، فضل شیردل شهیری ، داوود اکبری نودهی ، سیده محدثه محمدی
XML Pistachio waste compost and mycorrhiza effect on nutrient concentrations and pistachio leaves development (Pistacia vera L.) - پذیرفته شده در 1402/6/28
مهرنوش اسکندری تربقان* ، عبدالحمید شرافتی
XML Salicylic acid can enhance quality characteristics, growth and productivity of strawberry (Fragaria × ananassa CV Camarosa) under drought stress condition - پذیرفته شده در 1402/5/24
محمد روزخش ، بهروز خلیل طهماسبی* ، سمیه سلیمانی ، حسین میغانی ، مرتضی اشراقی نژاد ، غلامرضا افشارمنش ، محمدعلی وحیدی نیا
XML تاثیر پوشش کیتوزان بر انبارمانی فلفل دلمه‌ای - پذیرفته شده در 1402/5/17
راضیه عمادی فر ، غلام رضا شریفی* ، عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی
XML بهینه‌سازی ریزازدیادی سه رقم بگونیا رکس (Begonia rex) با استفاده از تنظیم-کننده‌های رشد گیاهی - پذیرفته شده در 1402/7/17
علی رضاپور ، مریم دهستانی اردکانی* ، کاظم کمالی ، جابر نصیری ، حیدر مفتاحی زاده
XML بررسی تغییرات فاکتورهای فلورسانس کلروفیل a در همزیستی گیاه رزماری با میکوریزا تحت ترافیک - پذیرفته شده در 1402/9/11
زهرا علی‌‎نژاد ، سید علی ابطحی* ، مجتبی جعفری‌‎نیا ، جعفر یثربی
XML بررسی کود بیولوژیک و قارچ میکوریزا بر صفات فیزیولوژی و فنولوژی دو کولتیوار گل میمون - پذیرفته شده در 1402/6/7
زهرا راشکی ، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی* ، فاطمه بیدرنامنی
XML ارزیابی صفات مهم فیزیولوژیکی ارقام مروارید و فلات گندم نان تحت فلزات سنگین کادمیوم و جیوه - پذیرفته شده در 1402/5/24
سدابه جهانبخش گده کهریز* ، سیده یلدا رئیسی ساداتی
XML کاربرد همزمان سرکه چوب و تلقیح با قارچ‌های میکوریزا آرباسکولار جنس Glomus بر رشد، عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب بالنگوی شهری در خاک‌های فقیر - پذیرفته شده در 1402/4/7
سعید حضرتی* ، سیروس شیری ، وحید سرابی ، حمید محمدی
XML بررسی ویژگی‎های مورفوفیزیولوژیک چمن یال‌اسبی، فستوکا روبرا، گل‌یخ و سدوم‌عقربی تحت‌ تأثیر آب‌های نامتعارف و باکتری‎های محرک رشد در دیوارهای سبز خارجی - پذیرفته شده در 1402/6/19
حسین زارعی* ، منصوره جوزای ، سارا خراسانی نژاد ، تقی میری
XML بررسی تاثیر زئولیت، بیوچار و مایکوریزا بر توان گیاه پالایی تاج خروس زراعی(Amaranthus caudatus L.) در خاک آلوده به سرب - پذیرفته شده در 1402/4/27
نسرین طهماسبی فرد ، حمیدرضا عیسوند* ، ماشااله دانشور ، فرهاد نطریان فیروزآبادی ، سیما محمدی
XML واکنش بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای به رژیم ‌آبیاری و میکوریزا - پذیرفته شده در 1402/5/17
صادق آزادبخت ، مسعود رفیعی* ، علی خورگامی
XML تاثیر محلول‌پاشی با پلی‌آمین‌ها بر صفات رشدی و عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کاملینا (Camelina sativa L.) در سطوح مختلف تنش شوری - پذیرفته شده در 1402/5/31
اسماعیل قلی نژاد* ، شهریار کاظمی ، بختیار لله گانی
XML تاثیر پلاسمای سرد اتمسفری و تنش کادمیوم بر خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه گندم - پذیرفته شده در 1402/5/31
نسیم قاسم‌زاده ، علیرضا ایرانبخش* ، زهرا اوراقی اردبیلی ، سارا سعادتمند ، سودابه جهانبخش گده کهریز
XML بررسی اثر اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی رزماری (Rosmarinus officinalis L) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1402/5/17
بهاره حقیقی ، مهناز کریمی* ، حسین مرادی
XML تاثیر سورفکتانت زیستی بر رشد لوبیا و تغذیه آهن با محلول‌پاشی برگی - پذیرفته شده در 1402/4/20
اسماعیل کریمی* ، مهتاب دروگریان ، محمد باقر حسن پور اقدم ، علی اصغر علیلو ، مجتبی امینی
XML اثرات گرافن اکسید حاوی نانو ذرات سیلیسیوم دای‌اکسید برروی برخی از متابولیت‌های ثانویه گیاه انجدان از طریق کشت کالوس - پذیرفته شده در 1402/3/30
ریحانه صفری ، پوراندخت گلکار* ، مهدی بازرگانی پور
XML افزایش عمر برگ و گل آلسترومریا با جیبرلیک اسید و تیمول - پذیرفته شده در 1402/3/30
عطیه اورعی ، محمود شور* ، محمد اسماعیل جعفری
XML شاخص‌های رشد و نموی و کیفیت توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) پرورش یافته در فضای آزاد تحت تأثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی در کشت بدون خاک - پذیرفته شده در 1402/6/28
جلیل رحیم دوست ، محمدجواد نظری دلجو* ، موسی ارشد
XML اثر پیش‌تیمار سدیم نیتروپروساید بر روی بهبود صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بذور سویا (Glycine max (L.) Merrill) رقم ویلیامز تحت تاثیر پیری تسریع شده - پذیرفته شده در 1402/7/10
هانیه سعادت ، محمد صدقی*
XML ارزیابی تاثیر اسید فولویک و ملاتونین بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم کاماروسا تحت تنش آبی - پذیرفته شده در 1402/3/30
محمد صفا عین الدین ، علی اکبر شکوهیان* ، علی رسول زاده ، آرش همتی
XML اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای در کشت تابستانه - پذیرفته شده در 1402/6/14
معصومه بازگیر ، مسعود رفیعی* ، علی خورگامی
XML - - پذیرفته شده در 1402/4/27
منصور افشارمحمدیان* ، جنیفر واتلینگ ، رابرت هیل
XML القای مقاومت به نیکل با نیتروپروساید سدیم در گیاه گوجه‌فرنگی - پذیرفته شده در 1402/2/25
عطیه اورعی ، متینه مرادیان ، یحیی سلاح ورزی* ، علی تهرانی فر ، امیرعلی صلواتی
XML ارزیابی شاخص‌های بیوشیمیایی تحمل به تنش خشکی در پایه‌‌ها و ارقام آلو و گوجه (Prunus spp.) - پذیرفته شده در 1402/2/18
بهزاد کاویانی* ، حمید طهماسبپور ، محی الدین پیرخضری ، داود هاشم آبادی
XML تاثیر میکوریزا، ورمیکمپوست و پوترسین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی تریتیکاله ‌‌(‌Triticosecale Wittmack‎‌) تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1402/4/27
حامد نریمانی ، رئوف سید شریفی* ، محمد صدقی
XML Mineral content of Some Famous Medicinal Plants Grown in Darab Region, Southern Iran - پذیرفته شده در 1402/3/30
حمیدرضا بوستانی* ، علیرضا محمودی
XML نقش احتمالی نیتریک اکسید در جوانه زنی پسته (Pistaci avera L.): یک استراتژی جدید - پذیرفته شده در 1402/7/25
زهرا پاک کیش* ، سهیلا محمدرضاخانی ، هادی اصغری
XML القای رشد جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس تحت نانوذرات اکسید سیلیس: عملکرد آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، فیکوبیلی‌ پروتئین‌ها‌ و متابولیت‌های ثانویه - پذیرفته شده در 1402/6/26
حلیمه حسن پور* ، محمد محلوجی راد ، ژینوس عسگرپناه
XML اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن بر میزان فعالیت آنزیمی و تجمع اسیدهای آمینه در ریشه گیاهچه‌های ژنوتیپ های مختلف برنج (Oryza sativa L.) - پذیرفته شده در 1402/3/18
ویدا حیدرقلی زاده حسنکلا ، نادعلی باقری* ، نادعلی بابائیان جلودار ، کمال کاظمی تبار
XML اثر قارچ Piriformospora indica و اکسید نیتریک بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی- بیوشیمیایی ارزن معمولی (Panicum miliaceum) تحت سمیت روی - پذیرفته شده در 1402/2/12
مریم ثمن ، علی سپهری*
XML بررسی اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات بیوشیمیایی و غلظت برخی از عناصر غذایی در شرایط تنش آب شور در گل رز (Rosa hybrida) - پذیرفته شده در 1402/3/30
سنا انصاری ، سیدحسین نعمتی*، محمود شور، یحیی سلاح ورزی
XML ارزیابی برخی لاین‌های موتانت برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری از طریق صفات زراعی، فیزیولوژیک و آنزیمی - پذیرفته شده در 1402/1/29
فرهاد باقری ، همت اله پیردشتی* ، مرتضی اولادی ، مریم جنابیان
XML اثر کاربرد اسید سالسیلیک، ضد یخ و روغن سویا بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و اسمولیت های آلی گل گیلاس رقم "سیاه تکدانه مشهد" در شرایط تنش سرما - پذیرفته شده در 1402/8/1
حسین سرتیپ ، علی اکبر شکوهیان* ، اسماعیل چمنی ، علیرضا قنبری
XML 24-epibrassinolide improves growth and essential oil of coriander leaves (Coriandrum sativum L.) under water deficit irrigation - پذیرفته شده در 1402/5/31
ندا امیری ، نجمه زینلی ، زهرا پاک کیش*
XML اثر کم آبیاری و انبارمانی بر عملکرد کمی و کیفی اسانس مرزه خوزستانی( Satureja khuzistanica) و مرزه بختیاری( S. bachtiarica ) - پذیرفته شده در 1402/7/24
سعید دوازده امامی*
XML بهبود رشد و صفات فیزیولوژیکی زیره سبز (.Cuminum cyminum L) با بسترهای مختلف کاشت تحت تنش عناصر سنگین در مرحله زایشی - پذیرفته شده در 1402/2/27
عبدالرضا فضلی ، مهدی مدن دوست*
XML ارزیابی پروتئین دهیدرین، گابا، پرولین درون‌زا و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در عصاره‌ی Citrus reticulata تحت تنش دمای پایین - پذیرفته شده در 1402/4/27
سهیلا محمدرضاخانی* ، فرخنده رضانژاد
XML بررسی برخی از واکنش‌های بیوشیمیایی و مورفو-فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های سویا به تنش خشکی در کشت تابستانه - پذیرفته شده در 1402/5/24
سعید امیری ، مسعود رفیعی* ، جهانفر دانشیان ، علی خورگامی
XML تاثیر محلول‌پاشی نانو کلات ‌روی بر ویژگی‌های عملکرد میوه، فیتوشیمیایی و آنتی-اکسیدانی گیاه توت‌فرنگی رقم سابرینا تحت شرایط کم محلول‌دهی - پذیرفته شده در 1402/3/9
پریسا صادقی ، حمید حسن پور*
XML امگا 3 در بالنگو شهری (Lalelemantia iberica) تحت تأثیر رژیم های آبیاری و تاریخ کاشت - پذیرفته شده در 1402/3/9
سعیده ملکی فراهانی* ، مریم میردورقی ، علیرضا رضازاده
XML تاثیر کاربرد کود نیتروژن آلی و شیمیایی بر شاخص‌های فلورسانس کلروفیل، محتوای کلروفیل و فلاونوئید، سرعت فتوسنتز، شاخص سطح برگ و عملکرد ماده خشک نعناع فلفلی تحت تنش کم‌آبی - پذیرفته شده در 1402/2/5
حسین ابراهیمی اسبورزی ، سید علی محمد مدرس ثانوی* ، ابوالفضل باغبانی آرانی
XML مطالعه اثر تنش شوری بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در لاین‌های برنج در مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط هیدروپونیک - پذیرفته شده در 1402/5/24
سیده فاطمه محمدی ، نادعلی بابائیان جلودار ، نادعلی باقری* ، قربانعلی نعمت زاده قراخیلی ، سید حمیدرضا هاشمی پطرودی
XML اثر زمان برداشت بر میزان برخی متابولیت‌های ثانوی و عناصر فلزی یونجه (Medicago sativa L.) - پذیرفته شده در 1402/2/18
حمید رضا وحیدی‌پور ، منیره چنیانی ، مهرداد لاهوتی* ، علی گنجعلی ، مریم مقدم متین
XML تاثیر باکتری‌های حل کننده فسفات بر و کشت مخلوط خود دیم/بالنگو - پذیرفته شده در 1402/2/27
فهیمه شکرانی ، جلال جلیلیان* ، علیرضا پیرزاد ، اسماعیل رضایی چیانه
XML نیترات نقره و نانوذره نقره جهت افزایش تولید مشتقات کافئیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه کاهوی موجدار (.Lactuca undulata ledeb) - پذیرفته شده در 1402/2/19
رضوان رمضان نژاد ، مهناز اقدسی* ، محمد فاطمی
XML Phytochemical compounds of in vivo and in vitro organs of peanut (Arachis hypogeae L.)Phytochemical compounds of in vivo and in vitro organs of peanut (Arachis hypogeae L.) - پذیرفته شده در 1402/3/30
بابک دلنواز هاشملویان ، عذرا عطائی عظیمی* ، رضا رضاخانلو
XML اثر محلول‌پاشی سیلیسیم بر اجزای عملکرد، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در بسترهای کشت مختلف - پذیرفته شده در 1402/4/27
سارا خراسانی نژاد* ، فاطمه بهشتی ، فاطمه داوریان ، حسین کیخا
XML تنوع فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی مینای اصفهانی (Tanacetum lingulatum (Boiss.) Bornm.) در رویشگاه‌های طبیعی استان اصفهان - پذیرفته شده در 1402/6/4
پگاه مظفری مال امیری ، عبدالله قاسمی پیربلوطی* ، فائزه رجب زاده ، کامکار جایمند ، محمدباقر رضایی
XML مطالعه تغییرات آنزیمی و ارزیابی بیان برخی ژن های مهم در تحمل به شوری در ارقام برنج تحت شرایط هیدروپونیک - پذیرفته شده در 1402/2/18
سعید نواب پور* ، ساناز رمضانپور ، احد یامچی ، داریوش عبادی الماس
XML نجات گیاهان موتانت آرابیدوپسیس old3-1 از مرگ سلولی زودرس در شرایط روزکوتاهی - پذیرفته شده در 1402/2/5
مریم رجبی فرشمی ، مهدی یاراحمدی ، رضا شیرزادیان خرم آباد* ، علی اعلمی ، امین عابدی ، محمد حسین رضادوست
XML مطالعه تاثیر غلظت‌های مختلف ‌‎2,4-D‌ بر صفات رشدی و تولید متابولیت‌های ثانویه ‌در کشت درون شیشه گیاه زوفا (‌Hyssopus officinalis‌)‌ - پذیرفته شده در 1402/4/27
هوشمند محمودجانلو ، بهاره کاشفی* ، اسماعیل باباخان زاده
XML اثر خاکورزی و سالیسیلیک اسید بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی دو رقم ماشک علوفه‌ای در شرایط دیم - پذیرفته شده در 1402/1/22
اردشیر پاپایی ، مسعود رفیعی* ، علی خورگامی ، کاظم طالشی
XML Enhancing shelf life and antioxidant capacity in nectarine fruit with threonine under low temperature - پذیرفته شده در 1402/2/19
شیدا غضنفری ، زهرا پاک کیش* ، سهیلا محمدرضاخانی
XML تأثیر کاربرد سیلیکات کلسیم و کلات کلسیم در مرحله قبل از برداشت بر برخی پارامترهای مورفو-فیزیولوژیکی گل شاخه بریدنی رز (Rosa hybrida) رقم Dolce Vita - پذیرفته شده در 1402/3/9
لادن مبارکی ، جواد رضاپور فرد* ، پرویز نوروزی
XML تاثیر نور ماورای بنفش نوع (UV-B) بر رنگیزه‌های فلاونوئیدی، محتوی نسبی کلروفیل و کارائی فتوشیمیایی فتوسیستم2 در گیاه چای - پذیرفته شده در 1402/1/15
سارا کریم زاده ، سید مهدی رضوی* ، پریسا نصرالهی ، علیرضا قاسمیان
XML بررسی اثر بسترهای مختلف محیط کشت بر میزان عناصر غذایی میوه دستنبو - پذیرفته شده در 1402/2/27
محمدرضا برزگر ، حسینعلی اسدی قارنه*
XML In vito organogenesis origin site detection with explants anatomical study of damask rose (Rosa damascena Mill.) - پذیرفته شده در 1402/2/27
میلاد رزجی ، عذرا عطائی عظیمی* ، بابک دلنوازهاشملویان ، مجتبی یوسفی راد
XML ارزیابی همبستگی و تجزیه علیت بین صفات فیتوشیمیایی و رنگدانه‌ها با ماده خشک اکوتیپ‌های مختلف نعناع تحت تنش شوری - پذیرفته شده در 1402/2/5
سید جابر حسینی ، زین العابدین طهماسبی سروستانی* ، سید علی محمد مدرس ثانوی ، همت الله پیردشتی ، علی مختصی بیدگلی ، سعید حضرتی ، مهسا رفعتی آلاشتی
XML بررسی تأثیر نسبت های مختلف کلسیم به منیزیم بر رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی گیاه آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) - پذیرفته شده در 1402/3/30
طهماسب آسمانه* ، کلثوم ستار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرآیند و کارکرد گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb