انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بر اساس جدید ترین آمار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مجله فرایند و کارکرد گیاهی دارای کیفیت ضریب تاثیر ۰.۲۰۶ می باشد.
از لینک زیر می توانید این اطلاعات را مشاهده نمایید (شاپای مجله: ۲۳۲۲۲۷۲۷):


- به اطلاع کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاههیان و پژوهشگران محترم می رساند با توجه به مشکلات چاپ مقالات به صورت کاغذی ،از ابتدای سال ۱۳۹۸ مجله صرفاً به صورت الکترونیکی در سایت منتشر می شوند

 -  این مجله دارای ضریب تاثیر ۰.۱۱ در سال ۲۰۱۶ می باشد

-طبق مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم ، از بهار ۹۷ دوره تناوب مجله فرآیند و کارکرد گیاهی از فصل نامه به دو ماه نامه تغییر یافت.
-طبق مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم ، مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دو شماره  انگلیسی با امتیاز علمی پژوهشی در سال چاپ می نماید.
-این نشریه طی نامه شماره ۲۸۵۵۵/۳ مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۹۱ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به عنوان علمی پژوهشی شناخته شده و توسط انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران منتشر می گردد.

دریافت نامه اعتبار علمی - پژوهشی

-این نشریه طی نامه شماره ۶۷۲/۹۲/ پ مورخ ۰۲/۰۶/۹۲در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه سازی شده است.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران:
http://jispp.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب