انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
- به اطلاع کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاههیان و پژوهشگران محترم می رساند با توجه به مشکلات چاپ مقالات به صورت کاغذی ،از ابتدای سال 1398 مجله صرفاً به صورت الکترونیکی در سایت منتشر می شوند

 -  این مجله دارای ضریب تاثیر 0.11 در سال 2016 می باشد

-طبق مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم ، از بهار 97 دوره تناوب مجله فرآیند و کارکرد گیاهی از فصل نامه به دو ماه نامه تغییر یافت.
-طبق مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم ، مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دو شماره  انگلیسی با امتیاز علمی پژوهشی در سال چاپ می نماید.
-این نشریه طی نامه شماره 28555/3 مورخ 30/ 10/ 91 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به عنوان علمی پژوهشی شناخته شده و توسط انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران منتشر می گردد.

دریافت نامه اعتبار علمی - پژوهشی

-این نشریه طی نامه شماره 672/92/ پ مورخ 02/06/92در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه سازی شده است.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران:
http://jispp.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب