انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدف

به منظور انجام رسالت‌های علمی پژوهشی و نشر آخرین دستاوردهای علمی استادان و دانشمندان دانشگاه‌ها در زمینه فیزیولوژی گیاهی، انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران، نشریه علمی « فرآیند و کارکرد گیاهی » با عنوان انگلیسی " Function Journal of Plant Process and" را به صورت فصلنامه منتشر می‌نماید. 

زمینه‌های پژوهشی مجله

مجله فرآیند و کارکرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی ایران)، مقالاتی را که حاصل مطالعات پژوهشی اصیل و با هدف و یا اهداف مرتبط با فیزیولوژی گیاهی شامل: فیزیولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی اعم از گیاهان آوندی (زراعی، باغی، دارویی، مرتعی و زینتی) و غیر آوندی، (تک سلولی و پر سلولی) و پژوهش­های سلولی- مولکولی گیاهی، ژنتیک و اصلاح گیاهان و زیست فن آوری گیاهی در راستای اهداف فیزیولوژی گیاهی بصورت مقاله کامل پس از داوری دقیق به چاپ می‌رساند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران:
http://jispp.iut.ac.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب