فرآیند و کارکرد گیاهی- راهنمای هزینه انتشار
راهنمای پرداخت ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/2 | 
بر اساس مصوبه هیئت مدیره در تاریخ ۲۵/۰۸/۱۴۰۰ مقرر گردید از ابتدای آذرماه ۱۴۰۰ (این مصوبه برای مقالات دریافتی از ابتدای آذر ۱۴۰۰ می باشد) مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال (معادل سیصد و پنجاه هزارتومان) جهت تامین هزینه بررسی و بخشی از هزینه های انتشار مقاله بعد از پذیرش نهایی دریافت می شود.
(لازم به ذکر است که کسانی که طبق مصوبه های قبلی مبلغ پنجاه هزار تومان در ابتدای ارسال مقاله واریز نموده اند باید سیصد هزارتومان واریز نمایند)
 فیش پرداختی را در فایل‌های پیوست در صفحه شخصی مقاله (در قالب یک فایل ورد) یا به ایمیل  (ispp۱۳۸۷gmail.com) ارسال نمایند.
در ایمیل ارسالی حتماً نام نویسندگان و کد مقاله ذکر شود .
شماره حساب:  ۵۶۴۴۰۵۹۳۹۳
شماره شبا: IR۹۵-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰- ۵۶۴۴۰۵۹۳۹۳
شماره کارت: ۹۲۷۷-۸۳۷۰-۰۲۸۴-۵۸۵۹
بانک
 تجارت به نام انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
نشانی مطلب در وبگاه فرآیند و کارکرد گیاهی:
http://jispp.iut.ac.ir/find.php?item=1.190.32.fa
برگشت به اصل مطلب