داوران نشریه

 | تاریخ ارسال: 1400/9/13 | 
لیست داوران مجله
نام  سازمان 
۱ جناب آقای دکتر جعفر امیری دانشگاه ارومیه
۲ جناب آقای دکتر محسن کافی دانشگاه تهران
۳ جناب آقای دکتر یحیی امام دانشگاه شیراز
۴ جناب آقای دکتر ابراهیم فانی دانشگاه صنعتی بهبهان
۵ جناب آقای دکتر احسان شهبازی دانشگاه شهر کرد
۶ جناب آقای دکتر افشین توکلی دانشگاه زنجان
۷ جناب آقای دکتر امیر حسین فرقانی پیام نور اصفهان
۸ جناب آقای دکتر امیرعباس رستمی اجیرلو مرکز تحقیق و توسعه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
۹ جناب آقای دکتر امین  لطفی جلال آبادی دانشگاه رامین  ملاثانی
۱۰ جناب آقای دکتر بابک عندلیبی دانشگاه زنجان 
۱۱ جناب آقای دکتر بهروز اسماعیل پور دانشگاه محقق اردبیلی
۱۲ جناب آقای دکتر بهروز صالحی اسکندری پیام نور اصفهان
۱۳ جناب آقای دکتر بهروز محمدپرست دانشگاه اراک
۱۴ جناب آقای دکتر محمد علی شیری پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
۱۵ جناب آقای دکتر پژمان آزادی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
۱۶ جناب آقای دکتر جلیل عباس پور دانشگاه اصفهان
۱۷ جناب آقای دکتر حامد عالی پور دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۸ جناب آقای دکتر حسین مظفری دانشگاه کرمان
۱۹ جناب آقای دکتر حمداله اسکندری پیام نور اهواز
۲۰ جناب آقای دکتر حمید رضا بلوچی دانشگاه یاسوج
۲۱ جناب آقای دکتر حمید رضا عشقی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۲ جناب آقای دکتر حمید رضا عیسوند دانشگاه لرستان 
۲۳ جناب آقای دکتر حمیدرضا ناجی دانشگاه ایلام
۲۴ جناب آقای دکتر داوود کیانی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر 
۲۵ جناب آقای دکتر رحمان یوسفی موسسه تحقیقات علوم باغبانی
۲۶ جناب آقای دکتر حسن مهدوی کیا مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب
۲۷ جناب آقای دکتر رسول قاسمی پیام نور اصفهان
۲۸ جناب آقای دکتر روح الله کریمی دانشگاه ملایر
۲۹ جناب آقای دکتر روزبه فرهودی دانشگاه آزاد شوشتر
۳۰ جناب آقای دکتر ساسان علی نیائی فرد دانشگاه تهران
۳۱ جناب آقای دکتر سعید حضرتی دانشگاه مراغه
۳۲ جناب آقای دکتر سعید رضا حسین زاده پژوهشکده تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، خوزستان، اهواز
۳۳ جناب آقای دکتر سید افشین حسینی بلداجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
۳۴ جناب آقای دکتر سید صادق موسوی فرد دانشگاه لرستان
۳۵ جناب آقای دکتر سید علی محمد میر محمدی میبدی دانشگاه صنعتی اصفهان
۳۶ جناب آقای دکتر سید فاضل فاضلی کاخکی علمی کاربردی جهاد کشاورزی مشهد
۳۷ جناب آقای دکتر سید محمدرضا احتشامی دانشگاه گیلان 
۳۸ جناب آقای دکتر سید مرتضی زاهدی دانشگاه ارومیه
۳۹ جناب آقای دکتر سید موسی موسوی کوهی دانشگاه بیرجند
۴۰ جناب آقای دکتر سینا فلاح دانشگاه شهر کرد
۴۱ جناب آقای دکتر شهرام صداقت حور دانشگاه آزاد رشت
۴۲ جناب آقای دکتر علی اکبر زارع مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول
۴۳ جناب آقای دکتر علی اکبر قطبی راوندی دانشگاه شهید بهشتی تهران
۴۴ جناب آقای دکتر علی پاکدین پاریزی دانشگاه صنعتی شاهرود
۴۵ جناب آقای دکتر علی غلامی زالی دانشگاه صنعتی اصفهان
۴۶ جناب آقای دکتر علیرضا پیرزاد دانشگاه ارومیه
۴۷ جناب آقای دکتر علیرضا سیروس مهر دانشگاه زابل
۴۸ جناب آقای دکتر علیرضا یاوری دانشگاه هرمزگان
۴۹ جناب آقای دکتر فرزین عبدالهی دانشگاه هرمزگان
۵۰ جناب آقای دکتر قاسمعلی گروسی بین المللی امام خمینی قزوین
۵۱ جناب آقای دکتر مجید مجیدیان دانشگاه گیلان 
۵۲ جناب آقای دکتر محسن موحدی دهنوی دانشگاه یاسوج
۵۳ جناب آقای دکتر محمد رضا سرافراز اردکانی دانشگاه یزد
۵۴ جناب آقای دکتر محمد سیاری دانشگاه بوعلی همدان
۵۵ جناب آقای دکتر محمدجواد احمدی دانشگاه فردوسی مشهد
۵۶ جناب آقای دکتر محمدحسین عظیمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی -پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
۵۷ جناب آقای دکتر محمدرضا صالحی سلمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 
۵۸ جناب آقای دکتر پویا آروین  پیام نور بجنورد
۵۹ جناب آقای دکتر محمدمهدی جوکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 
۶۰ جناب آقای دکتر محمود رضا تدین دانشگاه شهر کرد
۶۱ جناب آقای دکتر محمود شور دانشگاه فردوسی مشهد
۶۲ جناب آقای دکتر مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان 
۶۳ جناب آقای دکتر مسعود تدین‌نژاد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
۶۴ جناب آقای دکتر مظفر باقرزاده همایی دانشگاه فرهنگیان اصفهان
۶۵ جناب آقای دکتر منصور افشار محمدیان دانشگاه گیلان 
۶۶ جناب آقای دکتر مهدی جودی دانشگاه محقق اردبیلی
۶۷ جناب آقای دکتر مهدی خورشیدی دانشگاه دامغان
۶۸ جناب آقای دکتر موسی ترابی گیگلو دانشگاه محقق اردبیلی
۶۹ جناب آقای دکتر موسی رسولی دانشگاه ملایر
۷۰ جناب آقای دکتر نبی اله اشرفی دانشگاه لرستان
۷۱ جناب آقای دکتر نصراله سوری دانشگاه تهران
۷۲ جناب آقای دکتر نظام آرمند دانشگاه بهبهان
۷۳ جناب آقای دکتر وحید براتی دانشگاه داراب شیراز
۷۴ جناب آقای سیاوش حشمتی پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران 
۷۵ جناب آقای  دکتر محمدرضا اصغری پور دانشگاه زابل
۷۶ جناب آقای مهراب یادگاری دانشگاه آزاد شهرکرد
۷۷ سرکار خانم دکتر لیلا شبانی دانشگاه شهر کرد
۷۸ سرکار خانم دکتر مهناز کریمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۷۹ سرکار خانم دکتر آمنه جمشیدی پیام نور 
۸۰ سرکار خانم دکتر بهاره پارسامطلق دانشگاه جیرفت
۸۱ سرکار خانم دکتر پروانه ابریشم چی دانشگاه فردوسی مشهد
۸۲ سرکار خانم دکتر حلیمه حسن پور پژوهشکده هوا و فضا تهران
۸۳ سرکار خانم دکتر رقیه حاجی بلند دانشگاه تبریز
۸۴ سرکار خانم دکتر رویا رضوی زاده پیام نور نجف آباد
۸۵ سرکار خانم دکتر زهرا سوری دانشگاه رازی کرمانشاه
۸۶ سرکار خانم دکتر زهره جبارزاده دانشگاه ارومیه
۸۷ سرکار خانم دکتر زهره طغرانگار دانشگاه زنجان 
۸۸ سرکار خانم دکتر زیبا قسیمی حق دانشگاه شاهرود
۸۹ سرکار خانم دکتر زینب روئین دانشگاه ایلام
۹۰ سرکار خانم دکتر سارا خراسانی نژاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۹۱ سرکار خانم دکتر سدابه جهانبخش گده کهریز دانشگاه محقق اردبیلی
۹۲ سرکار خانم دکتر سمیه رستگار دانشگاه هرمزگان
۹۳ سرکار خانم دکتر سیده فاطمه فلاح دانشگاه گیلان 
۹۴ سرکار خانم دکتر شکوفه حاجی هاشمی دانشگاه بهبهان
۹۵ سرکار خانم دکتر صنم صفائی چائی کار موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
۹۶ سرکار خانم دکتر عذرا عطائی عظیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
۹۷ سرکار خانم دکتر فرزانه نجفی دانشگاه خوارزمی
۹۸ سرکار خانم دکتر کبری مهدویان پیام نور
۹۹ سرکار خانم دکتر لطیفه پوراکبر دانشگاه ارومیه
۱۰۰ سرکار خانم دکتر لیلا جعفری دانشگاه هرمزگان
۱۰۱ سرکار خانم دکتر لیلا زرندی میاندوآب دانشگاه مراغه
۱۰۲ سرکار خانم دکتر محبوبه جلالی دانشگاه لرستان
۱۰۳ سرکار خانم دکتر محدثه شمس الدین سعید دانشگاه باهنر کرمان 
۱۰۴ سرکار خانم دکتر مرجان السادات حسینی شرکت گل دارو
۱۰۵ سرکار خانم دکتر مرضیه اله دادی دانشگاه تبریز
۱۰۶ سرکار خانم دکتر مریم چاوشی دانشگاه خوارزمی
۱۰۷ سرکار خانم دکتر مریم دهستانی اردکانی دانشگاه اردکان
۱۰۸ سرکار خانم دکتر مریم شهبازی دانشگاه گرگران
۱۰۹ سرکار خانم دکتر مریم نصراصفهانی دانشگاه لرستان
۱۱۰ سرکار خانم دکتر منا پورعیسی پیام نور تهران
۱۱۱ سرکار خانم دکتر منصوره شمیلی دانشگاه هرمزگان
۱۱۲ سرکار خانم دکتر منیره چنیانی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۱۳ سرکار خانم دکتر مهناز اقدسی دانشگاه گلستان
۱۱۴ سرکار خانم دکتر نیلوفر آقایی پور دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۱۵ سرکار خانم زینب رفیعی راد دانشگاه زنجان
۱۱۶ سرکار خانم دکتر مریم دهجی پور دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
۱۱۷ جناب آقای دکتر محمد علی شیری  پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
۱۱۸ جناب آقای دکتر رحمت اله غلامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
۱۱۹ جناب آقای دکتر سید محمد حسینی ملا دانشکده کشاورزی دانشگاه هرمزگان

دفعات مشاهده: 1272 بار   |   دفعات چاپ: 236 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرآیند و کارکرد گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb