آیین نامه اخلاقی مجله فرآیند و کارکرد گیاهی

مجله فرآیند و کارکرد گیاهی از قوانین بین المللی COPE پیروی می نماید.
 
آیین نامه اخلاق انتشاراتی مجله علمی پژوهشی  فرآیند و کارکرد گیاهی


این آئین نامه، منشور یا تعهدنامه ای است که برخی حدود اخلاقی و مسئولیتهای مربوط به انجام فعالیتهای علمی پژوهشی و چاپ آن در مجله علمی پژوهشی فرآیند و کارکرد گیاهی را ترسیم می‌کند تا از بروز تخلفات پژوهشی آگاهانه یا ناآگاهانه توسط نویسندگان مقالات پیشگیری نماید.
‫این آئین نامه بر گرفته از "منشور وموازین اخلاق پژوهش" مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و تجربیات موجود در این مجله و برخی از مجلات علمی پژوهشی دیگر است. لیست مراجع استفاده شده جهت تنظیم این آیین نامه در پایان آورده شده است.

 مقدمه
نویسنده موظف است تمام اصول اخلاق پژوهشی در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشد. ارسال مقاله توسط نویسنده به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق است و در صورت احراز عدم پایبندی نویسنده و نویسنده‌گان به این اصول، مجله هرگونه اقدام قانونی را حق خود می داند. منشور وموازین اخلاق پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بایستی راهنمای نویسندگان و دست اندرکاران داوری و انتشار مجله باشد.
 
وظایف و تعهدات نویسندگان ( ‪(Authors’ responsibilities
مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.
مقالات ارائه شده بایستی پژوهش اصیل (Original research) نویسنده (نویسندگان) ارائه کننده مقاله باشد و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام شود و داده ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.
مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.
نویسنده (نویسندگان) حق ارسال مجدد "(‪( Duplicate submission" یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.
نویسنده (نویسندگان) مجاز به انتشار همپوشان "(‪ "(Overlapping publicationنیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده ها و یافته های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای به عنوان جدید است.
نویسنده (نویسندگان) موظف است در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاع دهی (‪ (Citationدقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نماید. هنگامی که عین نوشته های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می گیرد، باید از روش ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه ("") ، استفاده شود.
نویسنده مسئول مقاله می‌بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر ازپژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن "مولف افتخاری (Gift authorship)"  و حذف "مولف واقعی (‪) "Ghost authorshipخودداری شود.
نویسنده مسئول مقاله موظف است از اینکه همه نویسندگان مقاله، آن را مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده اند، اطمینان حاصل کند.
ارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده اند.
نویسنده (نویسندگان) موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بیدقتی در مقاله خود شود مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.
هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان ها و یا محیط زیست می شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر شده باشد.
 
رفتار غیراخلاقی پژوهشی
اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی فرآیند و کارکرد گیاهی، یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب می شود و مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد.
 جعل داده ها (‪ : Fabricatio) عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده ها یا نتیجه های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف مثالهایی از این تخلف است.
تحریف داده ها  (Falsification ) عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع اوری داده ها دستکاری شود، یا داده هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگتر بزرگنمایی شود Juicy quotes))‪ تا نتایج دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد. ‫ پژوهش در راستای اهداف خاص 
سرقت علمی (‪: Plagiarism ) شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی برداری در بیان  اندیشه ها، شباهت های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است.
اجاره علمی: منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، بادخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.
 انتساب غیر واقعی: منظور انتساب غیر واقعی نویسنده )نویسندگان( به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته اند.
‫ارسال مجدد یک مقاله، انتشار همپوشان، اضافه کردن "مولف افتخاری" یا حذف "مولف واقعی"
مشاهده موارد غیر اخلاقی
مجله حق خود در توقف مراحل داوری قبل از چاپ و یا حذف مقاله بعد از آن را در صورت مشاهده موارد غیر اخلاقی، محفوظ می داند. این موارد بعد از بررسی در هیأت تحریریه به مولفین اعلام و بر اساس آنها اقدام لازم انجام خواهد شد

 منابع
منشور وموازین اخلاق پژوهش" مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"
مرامنامه اخلاقی نشریات علمی، ویرایش اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آیین نامه اخلاق علمی انجمن فیزیک ایران
آیین نامه اخلاق انتشاراتی مجله علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی


دفعات مشاهده: 8010 بار   |   دفعات چاپ: 1108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرآیند و کارکرد گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb