You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML اثر متیل جاسمونات بر میزان بیان ژن‌های کاتالاز، پرولین سنتتاز، بتایین آلدهید دهیدروژناز و SOS1 در گیاه دارویی بابونه تحت تنش شوری
رویا رضوی زاده ، زهرا قاسمی، دکتر نگار نورمهناد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر محلولپاشی پرولین بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کمبود آب
حمیده غفاری، دکت محمود رضا تدین ، جمشید رزمجو
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی اثر قارچ‌هایGlomus mosseae وPiriformospora indica بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل گیاه ذرت (Zea mays L.) در سطوح متفاوت فسفر و آبیاری
شهریار کاظمی، اسفندیار فرهمندفر، همت اله پیردشتی ، مجتبی محمودی، ولی اله بابایی زاد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تغییرات محتوای سولفورافان و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گیاهچه‌های ازمک (Lepidium draba L.) در پاسخ به جاسمونات
فاطمه رضائی، مهرداد لاهوتی ، محمود ملکی، علی گنجعلی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر کاربرد کودهای زیستی و روی بر عملکرد، روند تغییرات عملکرد کوانتومی، هدایت روزنه‌ای و برخی صفات فیزیولوژیک تریتیکاله (Triticosecale) در شرایط قطع آبیاری
رئوف سید شریفی ، یونس خیری زاده آروق
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر محتوای فنل، الکالوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی بافت کالوس گیاه بذرالبنج مشبک (.Hyoscyamus reticulates L)
حلیمه حسن پور ، وحید نیکنام
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیرتنش شوری بر برخی ازخصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه بنگ دانه (Hyoscyamus reticulatus L.)
مهناز وفادار ، زینب قادری حبیب، الهه وطن خواه
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر تنش کم‌آبی و محلول‌پاشی آهن و منگنز بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی علوفه ماش سبز (Vigna radiata L.) تحت تنش کم آبی
سجاد اقدسی، سید علی محمد مدرس ثانوی ، مجید آقا علیخانی، حامد کشاورز
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر شوری در شدت‌های مختلف نور بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه سیاه‌تاغ (Haloxylon ammodendron)
اصغر مصلح ارانی ، حسین علیپور، آفاق تابنده، حسن دشتی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر سایه دهی بر رشد، نمو و میزان برخی عناصر معدنی گل محمدی (Rosa damascene Mill.) در شرایط آب و هوایی اهواز
زینب کیهانپور، محمدرضا صالحی سلمی ، حبیب الله نادیان قمشه، علیرضا ابدالی مشهدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر سالسیلیک اسید بر محتوی عناصر معدنی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط تنش کم آبی
نسرین رزمی ، علی عبادی، جهانفر دانشیان، سدایه جهانبخش
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر متیل جاسمونات بر صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در توتون رقم کوکر 347 در پاسخ به غلظت های مختلف یون کلر
جنت سرمد ، سیده معصومه دیوبند، سیده فاطمه فلاح
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر تاریخ کاشت و فواصل مختلف بین ردیف بوته بر شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa)
بهاره پارسامطلق، پرویز رضوانی مقدم ، رضا قربانی، ذبیح اله اعظمی ساردویی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر تنش فلز کادمیوم بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه داروئی ماریتیغال (Silybum marianum)
ثریا پورتبریزی، شهرام پورسیدی ، روح اله عبدالشاهی، نازی نادرنژاد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر اسید جیبرلیک و پرایمینگ بر جوانه‌زنی و برخی از ترکیبات استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
محمد صدقی ، پریسا شیخ نواز جاهد، رئوف سید شریفی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر تنش کم آبی بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی توده‌های خربزه بومی ایران
نگار حیدریان، طاهر برزگر ، زهرا قهرمانی، جعفر نیکبخت
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه تأثیر تنش رطوبتی و محلول‌پاشی نانو کلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد گل ژنوتیپ‌های بابونه (Matricaria Chamomilla L.)
حمیده آزادقوجه بیگلو، براتعلی فاخری، نفیسه مهدی نژاد ، قاسم پرمون
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه خصوصیات بیوشیمیایی و مولکولی و عملکرد هیبریدهای مختلف ذرت به تنش خشکی در مراحل مختلف رشد
ابراهیم هادی، سدابه جهانبخش گده کهریز ، مرتضی کامرانی، قاسم پرمون، صلاح محمدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر اسید سالیسیلیک و اسید ایندول استیک بر اسانس و مواد مؤثره نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)
سمیه احمدی، مهراب یادگاری ، بهزاد حامدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر تنظیم کننده های رشدگیاهی بر کاهش خسارت علف کش های انتخابی در گیاه سیر
سمیه نادری، سید محمد جواد آروین، نادیا بهره مند
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر ممانعت مسیر موالونات/استات (MVA) در تولید لیپید در جلبک های سبز Dunaliella salina و Dunaliella bardawil با استفاده از ماده لواستاتین
زهره زارع چاوشی، منصور شریعنی
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb