جلد 8، شماره 30 - ( جلد 8 شماره 30- خرداد و تیر 1398 )                   جلد 8 شماره 30 صفحات 155-170 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
2- گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان ، bakhshi-d@guilan.ac.ir
3- گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
4- زابل- دانشگاه زابل-دانشکده کشاورزی-گروه زراعت
چکیده:   (1867 مشاهده)
به‌منظور بررسی تحمل به شوری شش ژنوتیپ انار تجاری ایرانی شامل ملس دانه قرمز اصفهان، ملس یزدی، شیرین شهوار، می‌خوش یزد، ملس ساوه و ملس یوسف‌خانی، پژوهشی گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و در پنج سطح شوری صفر، 25، 50، 75 و 100 میلی‌مولار کلریدسدیم در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال 1394 انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش شوری سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق، هدایت روزنه‌ای، محتوای نسبی آب برگ، محتوای کلروفیل نسبی و هدایت مزوفیلی (کارآیی کربوکسیلاسیون) به طور معنی‌داری کاهش و میزان دی‌اکسیدکربن زیرروزنه‌ای و کارآیی مصرف لحظه‌ای آب برگ به طور معنی‌داری افزایش یافت. همچنین مقایسه میانگین‌ها نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین ژنوتیپ‌ها در فاکتورهای اندازه‌گیری شده وجود دارد. در نهایت، یافته‌های پژوهش نشان داد که ژنوتیپ ملس یوسف‌خانی به دلیل برتری در بیشتر صفات مرتبط با تحمل به شوری در مقایسه با سایر ژنوتیپ‌ها، تحمل بیشتری نسبت به شوری کلریدسدیم دارد.
متن کامل [PDF 304 kb]   (307 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تنش شوري
دریافت: 1396/9/25 | پذیرش: 1396/11/11 | انتشار: 1398/5/1