جلد 8، شماره 32 - ( جلد 8، شماره 32، 1398 1398 )                   جلد 8 شماره 32 صفحات 391-406 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه صنعتی اصفهان
2- دانشگاه صنعتی اصفهان ، anikbakht@cc.iut.ac.ir
3- موسسه تحقیقات خاک وآب سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی کرج ایران
چکیده:   (1386 مشاهده)
                    درختان موجود در فضای سبز همواره به علت‌های مختلف شادابی خود را از دست داده و دچار زوال و یا خشکیدگی می‌شوند. ازجمله عواملی که می‌تواند بر زوال درختان تأثیر بگذارد می‌توان به تنش خشکی اشاره کرد. این مطالعه به­منظور بررسی تأثیر تلقیح با قارچ­های میکوریزا (Rhizophagus irregularis وFunneliformis mosseae  و ترکیب دو گونه) و باکتری محرک رشد Pseudomonas flourescens بر واکنش گیاه سرو نقره‌ای به تنش کم‌آبیاری به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. در این مطالعه برهمکنش قارچ، باکتری و کم‌آبیاری بر غلظت فسفر و آهن، درصد نشت یونی، محتوای پرولین و وزن خشک اندام هوایی معنی‌دار بود. در اثر کم‌آبیاری در غالب تیمارها میزان آغشتگی میکوریزایی (39%)، غلظت عناصر فسفر (33%)، پتاسیم (16%) و آهن (25%)، محتوای نسبی آب (%25)، محتوای کلروفیل (76%)، ارتفاع (29%)، وزن خشک اندام هوایی (41%) و شادابی (35%) نهال  سرو نقره‌ای کاهش و درصد نشت یونی (36%) و محتوای پرولین (122%) افزایش یافت. به‌طورکلی، تلقیح با قارچ میکوریزا موجب افزایش غلظت فسفر و آهن، محتوای نسبی آب، محتوای کلروفیل، ارتفاع، وزن خشک اندام هوایی و کاهش نشت یونی و محتوای پرولین و به دنبال آن بهبود وضعیت ظاهری و شادابی گیاه گردید. حضور باکتری سودوموناس به‌تنهایی نقش چندانی در بهبود رشد گیاهان در شرایط تنش آبی نداشت، اما در تعامل با قارچ میکوریزا اثرات مثبت آن نمایان شد. نتایج این آزمایش نشان داد که تلقیح گیاه سرو نقره‌ای با قارچ میکوریزا به همراه استفاده از باکتری سودوموناس فلورسنس می­تواند اثر مثبتی بر بقای این گیاه در شرایط تنش آبی داشته باشد.
متن کامل [PDF 603 kb]   (287 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تنش خشكي
دریافت: 1396/6/28 | پذیرش: 1397/1/26 | انتشار: 1398/10/29