جلد 8، شماره 30 - ( جلد 8 شماره 30- خرداد و تیر 1398 )                   جلد 8 شماره 30 صفحات 185-194 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- پژوهشگاه هوا فضا ، hassanpour@ari.ac.ir
2- دانشگاه تهران
چکیده:   (1543 مشاهده)

ارتعاشات مکانیکی یکی از تنش های غیر زیستی است که می­تواند روی رشد و نمو سلول های گیاهی تاثیر داشته باشد. در این پژوهش اثر ارتعاشات سینوسی بر شاخص­های فیزیولوژیکی، محتوای پروتئین، محتوای فنلی و مهار رادیکال های آزاد با روش 2و 2-دی فنیل-1- پیکرازیل(DPPH)  در گیاه بابونه مورد بررسی قرار گرفت. ارتعاشات سینوسی در فرکانس های مختلف (0، 5، 10، 15، 50 و 100 هرتز) روی دانه رست های 10 روزه اعمال شد. گیاهچه ها پس از 30 روز برداشت شده و مورد آنالیزهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پاسخ گیاهچه ها در فرکانس­های مختلف ارتعاش سینوسی از نظر وزن تر و خشک، محتوای رنگیزه و پروتئین، فعالیت آنتی­اکسیدانی و محتوای فنلی متفاوت بود. ارتعاشات سینوسی در فرکانس های 15 و 50 هرتز منجر به افزایش معنی­دار وزن تر و خشک، محتوای نسبی آب، کلروفیل a و کلروفیل b و محتوای پروتئین شد. محتوای مالون دی آلدهید و پراکسید هیدروژن در فرکانس های بالاتر از 10 هرتز کاهش معنی داری یافت و تیمار 15 هرتز منجر به کاهش 05/54 و 5/24% محتوای پراکسید هیدروژن و مالون دی آلدهید نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین ارتعاشات سینوسی با کاهش مقدار IC50 منجر به افزایش فعالیت جاروب کنندگی رادیکال های آزاد شد و بیشترین کاهش نیز در فرکانس 50 هرتز مشاهده شد. بنظر می رسد ارتعاشات سینوسی در فرکانس مناسب می توانند با افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی، رشد گیاهچه های بابونه را تحریک نمایند. 

متن کامل [PDF 395 kb]   (225 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیوتکنولوژی
دریافت: 1396/4/20 | پذیرش: 1396/10/27 | انتشار: 1398/5/1