جلد 3، شماره 7 - ( جلد 3 شماره 7 1393 )                   جلد 3 شماره 7 صفحات 67-80 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان ، bahreini@ag.iut.c.ir
2- دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده:   (6261 مشاهده)
این مطالعه به منظور تعیین اثرات تنش رطوبتی بر شاخص‏های رشد و خصوصیات فنولوژیکی گیاه دارویی آویشن کوهی Thymus kotschyanus طی دو سال زراعی 1389 و 1390 انجام شد. آزمایش با سه تیمار آبیاری شامل 20، 50 و 80 درصد تخلیه آب قابل استفاده در خاک به ترتیب T20، T50 و T80 و در قالب بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان به اجرا درآمد. تنش باعث کاهش معنی‏دار وزن خشک(DM)، سطح برگ(LAI)، سرعت رشد محصول(CGR) و میزان درجه روز-رشد(GDD) مورد نیاز تا تمامی مراحل فنولوژیک شد و تنها تاثیر ناچیز و غیر معنی داری بر سرعت اسیمیلاسیون خالص(NAR) و سرعت رشد نسبی(RGR) داشت. با افزایش شدت تنش از T20 به T80 متوسط DM به میزان 60 درصد کاهش یافت. بیشترین مقادیر CGR، LAI و DM به ترتیب در مراحل آغاز غنچه‏دهی، 50% و 100% گلدهی مشاهده شد. تنش باعث گردید تا وقوع هریک از مراحل فنولوژیکی در تیمار تنش شدید بین 100 تا 150 درجه روز-رشد زودتر از تیمار عدم تنش اتفاق افتد. مقادیر DM در سال دوم (152 گرم در متر مربع) بیش از دو برابر سال اول (67 گرم در متر مربع) بود. با توجه به نتایج بدست آمده برای دستیابی به بالاترین میزان تولید این گیاه در مزرعه شرایط بدون تنش رطوبتی و در مرحله 100 درصد گلدهی توصیه می‏شود. همچنین پیشگیری از وقوع تنش در مرحله آغاز غنچه‏دهی بیشترین تاثیر را در افزایش سرعت رشد محصول و عملکرد این گیاه دارد.
متن کامل [PDF 2136 kb]   (2322 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تنش خشكي
دریافت: 1392/3/12 | پذیرش: 1392/10/16 | انتشار: 1393/6/17