جلد 2، شماره 5 - ( جلد 2، شماره 5 1392 )                   جلد 2 شماره 5 صفحات 73-83 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه دامغان ، behnamnia@du.ac.ir
2- دانشگاه دامغان
چکیده:   (9945 مشاهده)
تنش شوری یکی از عوامل محیطی محدود کننده رشد و نمو در گیاهان می‌باشد که بر روی صفات مورفولوژیک و فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان اثر منفی دارد و به منظور کاهش این اثرات از ترکیبات و تنظیم‌کننده‌های رشد استفاده می‌شود. در این پژوهش تأثیر هورمون سالیسیلیک اسید(SA) در 3 سطح (0، 1 و 2 میلی‌مولار) بر تخفیف تنش شوری (محلول کلریدسدیم با غلظت‌های 0 و 50 و 100 و 200 میلی‌مولار) در گیاه شیرین‌بیان در مرحله جوانه‌زنی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اندازه گیری طول ، وزن تر و خشک گیاهچه و پارامترهای بیوشیمیایی نظیر میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی، پروتئین و آنتوسیانین در اندام هوایی گیاهچه با نرم‌افزار SPSS آنالیز شد. نتایج اخیر نشان داد که غلظت بالای شوری باعث کاهش معنی داری بر صفات مورفولوژیک دارد. اما سالسیلیک اسید 1 میلی مولار برون زا در شراط تنش ، موجب افزایش طول و وزن گیاهچه گردید. پارامترهای بیوشیمیایی مانند محتوی رنگیزه های فتوسنتزی،پروتئینهای محلول و آنتوسیانینها نیز تحت تاثیر تنش کاهش داشتند و در حضورسالسیلیک اسید،مقدار آنتوسیانینها در مقایسه با نمونه شاهد و شرایط تنش بطور معنی داری افزایش یافتند. اثر مثبت سالیسیک اسید بر روی اثر بازدارندگی نمک در غلظت پایین‌تر (1میلی مولار) نسبت به غلظت 2 میلی‌مولار، بیشتر مشاهده گردید. همچنین بیشترین اثر القایی معنی دار در تیمار توام غلظت 50میلی مولار Nacl به همراه 1میلی مولار SA مشاهده شد. بنابراین به نظر می‌رسد که کاربرد هورمون سالیسیلیک اسید در غلظتهای کم به منظور کاهش اثرات مخرب ناشی از تنش شوری در گیاهان مختلف مفید باشد.
متن کامل [PDF 472 kb]   (2059 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تنش شوري
دریافت: 1392/2/26 | پذیرش: 1392/7/2 | انتشار: 1392/9/9