جلد 2، شماره 4 - ( 6-1392 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 53-64 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


استاديار دانشگاه هرمزگان
چکیده:   (8030 مشاهده)
به‌منظور بررسی تاثیر هورمون جیبرلین (GA3) بر رشد و ترکیبات بیوشیمیایی برگ گیاهچه کنار در شرایط تنش شوری، در سالهای 1390 و 1391 آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گروه باغبانی دانشگاه هرمزگان و نهالستان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان واقع در منطقه باغو بندرعباس انجام‌شد. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف شوری( غلظت‌های صفر، 1600، 3200، 6400 و 12800 میلی‌گرم در لیتر کلرید سدیم) و جیبرلین (صفر، 100 و 200 میلی‌گرم در لیتر) بودند. 7 هفته پس از اعمال تیمارهای جیبرلین، تعداد و سطح برگ، وزن خشک کل گیاه، میزان سدیم، پتاسیم، نسبت پتاسیم به سدیم و پرولین برگ اندازه‌گیری شد. نتایج نشان‌داد که افزایش غلظت کلریدسدیم موجب افزایش میزان پرولین و سدیم برگ و کاهش میانگین سایر صفات به‌طور معنی‌دار شد. محلول‌پاشی جیبرلین اثرات منفی شوری را کاهش‌داد، به‌طوری که در شرایط تنش شوری، محلول‌پاشی 200 میلی‌گرم در لیتر جیبرلیک اسید، موجب افزایش سطح و تعداد برگ، وزن خشک گیاه، میزان پرولین و پتاسیم برگ کنار گردید. جیبرلین موجب کاهش سدیم و افزایش پتاسیم برگ و درنتیجه موجب افزایش نسبت پتاسیم به سدیم برگ شد. چنین به نظر می‌رسد که محلول‌پاشی جیبرلین از طریق کاهش جذب یون سدیم و افزایش پتاسیم و پرولین در برگ باعث افزایش سازگاری کنار در شرایط تنش شوری شده‌باشد.
متن کامل [PDF 287 kb]   (1418 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تنظیم کننده های رشد گیاهی
دریافت: ۱۳۹۲/۱/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۲/۶/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۲/۶/۳۱