جلد 10، شماره 45 - ( جلد 10، شماره 45- آذر و دی 1400 )                   جلد 10 شماره 45 صفحات 140-123 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- فارغ التحصیل اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
2- گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد ، mrtadayon@yahoo.com
3- گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
چکیده:   (1587 مشاهده)
این پژوهش باهدف بررسی اثر کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر، گوگرد و کود زیستی بر برخی شاخص­های رشدی گیاه کاملینا در سال زراعی 1395 در مزرعه­ای واقع در کازرون و به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کود زیستی بارور2 حاوی باکتری حل‌کننده فسفات (باکتریPseudomonas putida Strain 13P وagglomerans Pantoea Strain 5P) به عنوان عامل اول در 2 سطح (مصرف و عدم مصرف) و عامل دوم کود شیمیایی شامل تیمارهای شاهد، کودهای نیتروژن، فسفر، گوگرد (به ترتیب50 ،200 و 100کیلوگرم در هکتـار) به تنهایی در حد بهینه و تیمار کودهای شیمیایی با 30 درصد کمتر از حد بهینه بودند. داده­های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SAS و مقایسه میانگین داده­ها به روش LSD با استفاده از نرم افزار MSTAT-C در سطح احتمال 5 درصد انجام شد. نتایج نشان داد که مصرف کودهای زیستی تنها بر صفات کارایی زراعی و جذب فسفر، گوگرد و نیتروژن معنی‌دار بود. تیمار کود شیمیایی بر تمامی صفات معنیدار بود و برهمکنش تیمار کود زیستی همراه با کود شیمیایی بر صفات عملکرد دانه، کارایی زراعی و جذب فسفر، گوگرد و نیتروژن معنی‌دار بود. کـاربرد تلفیقی کودهای زیستی با  تیمارکود شیمیایی نیتروژن+ فسفر+ گوگرد نسبت به شاهد، باعث افزایش 85/ 86 درصدی عملکرد دانه، بهبود کارایی زراعی فسفر، گوگرد و نیتروژن به ترتیب 48/19، 62/12 و90/14 کیلوگرم بر کیلوگرم و کارایی جذب آن عناصر به ترتیب 02/42، 01/30 و 97/36 درصد شد. کـاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی همراه با کود زیستی نسبت به تیمار شاهد باعث افزایش60/13 درصدی شاخص سطح برگ، افزایش 78/23 درصدی نسبت وزن برگ و سطح ویژه برگ شد. تیمار نیتروژن + فسفر نسبت به شاهد بر صفت سرعت رشد گیاه، 64/53 درصد افزایش نشان داد. نتایج نشان داد تلفیق تیمارهای کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن، فسفر و گوگرد با کودهای زیستی منجر به افزایش عملکرد گیاه کاملینا خواهد شد.
شماره‌ی مقاله: 9
متن کامل [PDF 1562 kb]   (922 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد
دریافت: 1399/4/28 | پذیرش: 1399/10/9 | انتشار: 1400/9/29

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.