جلد 9، شماره 39 - ( جلد 9 شماره 39- آذر و دی 1399 )                   جلد 9 شماره 39 صفحات 125-146 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی
2- دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی ، majidi@cc.iut.ac.ir
چکیده:   (199 مشاهده)
خویشاوندان وحشی گلرنگ تلاقی­پذیری بالایی با گلرنگ زراعی داشته و از تحمل بالایی نسبت به تنش­های زیستی و غیر زیستی به‌ویژه خشکی برخوردارند. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات صفات فیزیولوژیک و ارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی در لاین­های نسل F4 حاصل از سه تلاقی بین گونه­ای گلرنگ انجام شد. بدین منظور تعداد 12، 14 و 13 لاین حاصل از سه تلاقیCarthamus tinctorius × Carthamus palaestinus (TP)، Carthamus tinctorius × Carthamus oxyacanthus (TO) و Carthamus palaestinus × Carthamus oxyacanthus (PO) به همراه 3 والد (در مجموع 45 لاین) در دو محیط رطوبتی (نرمال و تنش خشکی) در قالب دو مطالعه ارزیابی شدند. در مطالعه اول لاین‌های حاصل از سه تلاقی برای درک مکانیسم‌های فیزیولوژیک تحمل به خشکی ارزیابی شدند و در مطالعه‌ی دوم تاثیر انتخاب برای عملکرد دانه در نسل F3 بر روی این صفات در نسل F4 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه اول نشان داد که تلاقی TP عملکرد دانه بیشتری نسبت به دو تلاقی دیگر در شرایط نرمال رطوبتی داشت، ولی در شرایط تنش خشکی بین جوامع حاصل از تلاقی‌ها تفاوت معنی‌داری از لحاظ این صفت مشاهده نشد. گونه‌های والدی مورد بررسی برای صفات محتوای نسبی آب برگ، محتوای پرولین، مالون‌دی‌آلدئید، کلروفیل a و فلورسانس کلروفیل تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نشان دادند، درحالی‌که جمعیت‌های بین‌گونه‌ای در اکثر صفات تفاوت معنی‌داری در شرایط تنش خشکی نشان ندادند که نشان دهنده انتقال ژن‌های مرتبط با تحمل از والدین وحشی به اهلی است. نتایج حاصل از مطالعه دوم نشان داد که جمعیت‌های TP، PO و TO بروز متفاوتی از لحاظ صفات فیزیولوژیک نشان دادند که بیانگر وابسته بودن کارایی انتخاب به نوع جمعیت مورد مطالعه است. انتخاب در جمعیت TP که جمعیتی حاصل از تلاقی والد زراعی با والد وحشی C. palaestinus بود کارایی بیشتری نسبت به دو جمعیت TO و PO که در آن‌ها والد C. oxyacanthus حضور داشت نشان داد. لذا جمعیت TP با توجه به ارزیابی فیزیولوژیک و عملکرد دانه، بهترین جمعیت برای ادامه برنامه‌های اصلاحی معرفی می‌شود.
 
متن کامل [PDF 590 kb]   (40 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تنش خشكي
دریافت: 1398/8/3 | پذیرش: 1399/5/15 | انتشار: 1399/10/29