جلد 9، شماره 35 - ( جلد 9 شماره 35- فروردین و اردیبهشت 1399 )                   جلد 9 شماره 35 صفحات 223-241 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه صنعتی اصفهان
2- دانشگاه صنعتی اصفهان ، mzahedi@cc.iut.ac.ir
چکیده:   (854 مشاهده)
به‌ منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف آسکوربیک اسید بر واکنش گیاه سورگوم (رقم اسپیدفید) به تنش شوری یک آزمایش گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در بهار و تابستان سال 1396 در فضای باز دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح شوری (صفر و 100  میلی مولار کلرید سدیم) و پنج غلظت آسکوربیک  اسید ( صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی‌گرم در لیتر) بود. در اثر شوری غلظت پتاسیم، نسبت غلظت پتاسیم به سدیم، غلظت کلروفیل و کاروتنوئید و وزن خشک اندام هوایی و ریشه کاهش ولی غلظت سدیم، پرولین و فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدانی کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز اکسیداز و آسکوربات پراکسیداز افزایش یافت. میزان کاهش وزن خشک  گیاه در اثر شوری در غلظت‌های صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی‌گرم در لیتر آسکوربیک اسید به ترتیب 30، 27، 24، 27 و20 درصد بود. محلول‌پاشی گیاهان با آسکوربیک اسید موجب بهبود صفات رشدی، غلظت پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش غلظت سدیم در سورگوم گردید. در اثر کاربرد غلظت 100    میلی گرم در لیتر آسکوربیک اسید بیشترین افزایش در وزن خشک گیاه در هر دو شرایط غیر شور (30 درصد) و شور (41 درصد) حاصل شد. اثر کاربرد آسکوربیک اسید بر افزایش فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بیشتر از آنزیم کاتالاز مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق محلول پاشی آسکوربیک اسید نه‌تنها موجب بهبود رشد گیاه سورگوم گردید بلکه اثرات منفی تنش شوری بر این گیاه را نیز تعدیل کرد.
 
متن کامل [PDF 379 kb]   (197 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تنظیم کننده های رشد گیاهی
دریافت: 1397/9/7 | پذیرش: 1398/3/28 | انتشار: 1399/2/16