جلد 8، شماره 33 - ( جلد 8، شماره 33 ، 1398 1398 )                   جلد 8 شماره 33 صفحات 249-262 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه ، s.m.zahedi@maragheh.ac.ir
2- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور - اصفهان
3- گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، ،دانشگاه مراغه
چکیده:   (999 مشاهده)
متیل‌جاسمونات از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی جدید به شمار می‌رود که در افزایش مقاومت گیاهان به تنش‌های محیطی از جمله تنش خشکی نقش مهمی دارد. به منظور بررسی اثر متیل‌جاسمونات بر توت‌فرنگی رقم پاروس تحت تنش خشکی آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی مراغه در سال 1395 صورت گرفت. این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل درصد تشکیل میوه، تعداد گل و میوه، محتوای نسبی آب، کلروفیل a، b و کاروتنوئید، کربوهیدرات محلول، پرولین، آنتوسیانین و آنزیم کاتالاز بود. بر اساس نتایج به دست آمده، برهمکنش آبیاری و متیل‌جاسمونات بر کلیه شاخص‌های مورد بررسی در سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنی‌دار داشت. بیشترین درصد تشکیل میوه (2/95%)، تعداد گل (25/31%) و میوه (13/20%)، عملکرد (2/125 گرم)، محتوای نسبی آب (64/90%)، کلروفیل a (32/1 میلی‌گرم بر گرم)، b (77/0 میلی‌گرم بر گرم) و کاروتنوئید (02/2 میلی‌گرم بر گرم) و کمترین مقدار کربوهیدرات محلول (7/18 میلی‌گرم بر گرم)، پرولین (4/1 میکروگرم بر گرم)، آنتوسیانین (65/0 جذب در 520 نانومتر)، آنزیم کاتالاز (1/0 میلی‌مول بر گرم) و سوپراکسیددیسموتاز (28/0 میلی‌مول بر گرم) در شرایط بدون تنش خشکی مشاهده شد و تنش خشکی منجر به تغییر صفات مورد سنجش گردید. کاربرد متیل‌جاسمونات موجب تعدیل شرایط تنش خشکی شد که در غلظت 100 میکرومولار تأثیر بیشتری داشت. با توجه به نتایج، استفاده از متیل‌جاسمونات برای بهبود رشد گیاه در شرایط تنش خشکی توصیه می‌شود.


 
متن کامل [PDF 431 kb]   (229 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تنش خشكي
دریافت: 1397/4/16 | پذیرش: 1397/8/5 | انتشار: 1399/2/22