یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1400
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 45 (جلد 10، شماره 45 9-1400 - شماره پیاپی : 45) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 44 (جلد 10شماره 44- مهر و آبان 4-1400 - شماره پیاپی : 44) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 43 (جلد 10،شماره 43- مرداد و شهریور 4-1400 - شماره پیاپی : 43) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 42 (جلد 10 شماره 42- خرداد و تیر 3-1400 - شماره پیاپی : 42) - 19 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 41 (جلد 10 شماره 41- فروردین و اردیبهشت 2-1400 - شماره پیاپی : 41) - 20 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 40 (جلد 9 شماره 40- بهمن و اسفند 12-1399 - شماره پیاپی : 40) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 39 (جلد 9 شماره 39- آذر و دی 10-1399 - شماره پیاپی : 39) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 38 (جلد 9 شماره 38- مهر و آبان 6-1399 - شماره پیاپی : 38) - 30 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 37 (جلد 9 شماره 37- مرداد و شهریور 6-1399 - شماره پیاپی : 37) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 36 (جلد 9 شماره 36- خرداد و تیر 2-1399 - شماره پیاپی : 36) - 29 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 35 (جلد 9 شماره 35- فروردین و اردیبهشت 2-1399 - شماره پیاپی : 35) - 28 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 34 (جلد 8 شماره 34 12-1398 - شماره پیاپی : 34) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 33 (جلد 8، شماره 33 ، 1398 10-1398 - شماره پیاپی : 33) - 29 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 32 (جلد 8، شماره 32، 1398 7-1398 - شماره پیاپی : 32) - 30 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 31 (جلد 8 شماره31 6-1398 - شماره پیاپی : 31) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 30 (جلد 8 شماره 30- خرداد و تیر 3-1398 - شماره پیاپی : 30) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 29 (جلد 8 شماره 29 2-1398 - شماره پیاپی : 29) - 25 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 28 (جلد 7 شماره 28 12-1397 - شماره پیاپی : 28) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 27 (جلد 7 شماره 27 11-1397 - شماره پیاپی : 27) - 21 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 26 (جلد 7 شماره 25 8-1397 - شماره پیاپی : 26) - 21 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 25 (جلد 7 شماره 25 7-1397 - شماره پیاپی : 25) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 24 (جلد 7، شماره 24 5-1397 - شماره پیاپی : 24) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 23 (جلد 7، شماره 23 2-1397 - شماره پیاپی : 23) - 28 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 22 (جلد 6،شماره 22 10-1396 - شماره پیاپی : 22) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 21 (جلد 6، شماره 21، پاییز 8-1396 - شماره پیاپی : 21) - 30 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 20 (جلد 6، شماره 20، سال 1396 6-1396 - شماره پیاپی : 20) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 19 (جلد 6، شماره19، بهار 1396 12-1396 - شماره پیاپی : 19) - 31 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 18 (- 9-1395 - شماره پیاپی : 18) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 17 (جلد 5، شماره 17، پاییز 1395 6-1395 - شماره پیاپی : 17) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 16 (4-1395 - شماره پیاپی : 16) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 15 (1-1395 - شماره پیاپی : 15) - 16 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 14 (جلد 4، شماره 14، زمستان 10-1394 - شماره پیاپی : 14) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 13 (جلد 4، شماره 13، پاییز 1394 7-1394 - شماره پیاپی : 13) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 12 (جلد 4، شماره 12، تابستان 5-1394 - شماره پیاپی : 12) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 11 (جلد 4، شماره 11، بهار 3-1394 - شماره پیاپی : 11) - 13 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 10 (12-1393 - شماره پیاپی : 10) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 9 (10-1393 - شماره پیاپی : 9) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 8 (جلد 3، شماره 8 تابستان 8-1393 - شماره پیاپی : 8) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 7 (جلد 3 شماره 7 6-1393 - شماره پیاپی : 7) - 11 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 6 (جلد 2، شماره 6 12-1392 - شماره پیاپی : 6) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 5 (جلد 2، شماره 5 9-1392 - شماره پیاپی : 5) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 4 (6-1392 - شماره پیاپی : 4) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 3 (جلد 2، شماره3 سال 1392 3-1392 - شماره پیاپی : 3) - 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS جلد 1 - شماره 2 (10-1391 - شماره پیاپی : 2) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 1 - شماره 1 (جلد 1، شماره 1 9-1391 - شماره پیاپی : 1) - 7 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرآیند و کارکرد گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Plant Process and Function

Designed & Developed by : Yektaweb